Ratownictwo wysokościowe


Przygotowujemy kompleksowe plany ratownictwa wysokościowego. Posiadamy doświadczony personel z umiejętnościami pracy na wysokościach oraz jednocześnie medycznymi.

Każda budowa jest inna, dlatego też każdorazowo przeprowadzamy wizję lokalną dotyczącą omawianych zagadnień. Jeżeli jest to niemożliwe – opieramy się na doświadczeniu z podobnych realizacji oraz przeprowadzamy szczegółową analizę planów poczynionych przez inwestora w zakresie postępów prac na wysokościach.

W każdym momencie na zabezpieczanym przez nas obiekcie, gdy na wysokości znajdują się pracownicy inwestora, nad ich bezpieczeństwem czuwa minimum dwóch ratowników wysokościowych. W punkcie ratowniczym znajduje się sprzęt niezbędny do podjęcia dowolnego rodzaju akcji ratowniczej na wysokościach.