IRATA

międzynarodowe szkolenie do prac na wysokości
w dostępie linowym

Czas trwania:

6 dni (5 dni szkolenia + 1 dzień egzamin)

IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) jest organizacją powstałą pod koniec lat 80.Opracowała procedury bezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy na wysokości oraz system szkolenia i oceny specjalistów dostępu linowego. Uprawnienia potwierdzone przez IRATA są obecnie uznawane za jedne z najlepszych na świecie. Certyfikaty wydawane przez tę organizację są powszechnie akceptowane i wymagane przez pracodawców wielu krajów.

Poziomy kwalifikacyjne:

Poziom 1. Technik dostępu linowego:

Technik na tym poziomie zdolny jest do wykonania działań dostępu linowego w ograniczonym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2. Technik dostępu linowego- Specjalista:

Technik dostępu linowego- Specjalista: na tym poziomie Technik posiada wiedzę oraz umiejętności dostępu linowego w pełnym zakresie, przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem specjalisty poziomu 3.

Kandydaci przystępujący do certyfikacji IRATA na poziomie 2, muszą posiadać minimum 12-miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane minimum 1000 godzin pracy, jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 1.

Poziom 3. Technik dostępu linowego – Nadzorujący:

Technik na tym poziomie nadzoruje prace, bierze pełną odpowiedzialność za wykonywane prace oraz grupy podlegających mu pracowników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych i systemu certyfikacji IRATA oraz aktualny certyfikat pierwszej pomocy.

Kandydaci przystępujący do certyfikacji IRATA na poziomie 3, muszą posiadać minimum 12-miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane minimum 1000 godzin pracy, jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 2.

IRATA DIRECT ENTRY 2

Istnieje możliwość przystąpienia do szkolenia na poziom 2. bez wcześniejszego uzyskania poziomu 1.
Kandydaci przystępujący do certyfikacji muszą spełnić następujące warunki:

 • min. 18-miesięczne doświadczenie w pracy na linach,
 • udokumentowane min. 1500 godzin pracy (skan Logbook’a), z czego na 1000 godzin należy posiadać referencje potwierdzające wykonanie prac od zleceniodawców,
 • uzupełniony Work-log,
 • zdjęcia z wykonywanych prac na wysokości,
 • CV w języku angielskim,
 • dane pracodawców/ zleceniodawców,
 • opis procedury bezpiecznego wykonywania prac w systemie dwulinowym,
 • dowód wpłaty na poczet weryfikacji dokumentów

IRATA DIRECT ENTRY 3

 • minimum 24-miesięczne doświadczenie w pracy na linach,
 • udokumentowane minimum 2500 godzin pracy, z czego na 2000 godzin należy posiadać referencje potwierdzające wykonanie prac od
  zleceniodawców,
 • uzupełniony Work-log,
 • CV w języku angielskim,
 • opis procedury bezpiecznego wykonania prac w systemie dwulinowym, w którym należy zawrzeć informację o rodzaju i sposobie wykonywanej
  pracy, sprzęcie używanym podczas robót, systemie inspekcji sprzętu, odbytych szkoleniach,
 • dane pracodawców,
 • zdjęcia z wykonywanych prac na wysokości,
 • certyfikat I pomocy,
 •  zapewnienie zatrudnienia przez Iratową firmę,
 • dowód wpłaty na poczet weryfikacji dokumentów.

Osoby przystępujące do kursu IRATA DIRECT ENTRY muszą dostarczyć wszystkie dokumenty do biura ROJAM, nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia. Zostają one objęte weryfikacją przez Organizację.

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat organizacji IRATA oraz tzw. Logbook, w którym odnotowywany jest przebieg pracy zawodowej danego technika.

Każdy certyfikat, niezależnie od poziomu, jest wydawany na okres 3 lat. Po upływie tego terminu należy przystąpić ponownie do szkolenia w celu odświeżenia uprawnień lub przejścia na wyższy poziom. Ponadto technicy którzy nie brali udziału w pracach wysokościowych przez okres dłuższy, niż 6 miesięcy muszą przejść ponownie szkolenie.


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

biuro@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl