IRATA DOFINANSOWANIE ( województwo pomorskie )

IRATA DOFINANSOWANIE ( województwo pomorskie )

Posiadasz wykształcenie średnie lub niższe? Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie z technik dostępu linowego IRATA L1,L2,L3. Koszt po dofinansowaniu wynosi tylko 405,11 zł! Podczas gdy cena rynkowa tego szkolenia waha się w okolicach 3 200,00 zł.

 Szkolenie realizowane będzie przez firmę Rojam posiadającą akredytację IRATA 6023/OT.

Rekrutacja na kurs prowadzona jest przez Trigonum Sp. z o.o. w projekcie unijnym „Pomorskie ścieżki do sukcesu” realizowanym w partnerstwie z  Fundacją Gdańsk Global i Fundacją ECD. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania:

- wniesienie wkładu własnego w wysokości 405,11 zł na konto projektu przed rozpoczęciem szkolenia (kwotę wpłaca uczestnik szkolenia) i przesłanie potwierdzenia przelewu bankowy na adres mailowy projektirata@rojam.eu

- posiadanie adresu zamieszkania, zameldowania lub zakładu pracy na terenie województwa pomorskiego

- posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia

- podpisanie umowy szkoleniowej

- ukończone 25 lat

Aby zgłosić się na szkolenie należy:

- przesłać podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy wraz z umową szkoleniowa na adres mailowy projektirata@rojam.eu

- dostarczyć pierwszego dnia szkolenia oryginały podpisanych dokumentów

PONIŻEJ DOKUMENTY DO POBRANIA:

http://rojam.eu/szkolenia/pliki/Umowa.pdf

http://rojam.eu/szkolenia/pliki/Formularz.docx

 

 


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

biuro@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl