OTDL

szkolenie do pracy na wysokościach
w dostępie linowych (system polski)

Jest Polską odpowiedzią na szkolenie SPRAT i IRATA. System szkolenia oraz standardy bezpieczeństwa wytyczone przez OTDL nie odbiegają od tych ustanowionych przez zagranicznych kolegów. Certyfikat jest akceptowany przez wielu przedsiębiorców na polskim rynku, nie akceptowany za granicą.

Poziomy kwalifikacyjne:

Poziom 1. STAŻYSTA DOSTĘPU LINOWEGO

pracownik na tym poziomie jest zdolny do wykonywania prac z wykorzystaniem dostępu linowego pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2. TECHNIK DOSTĘPU LINOWEGO

pracownik na tym poziomie posiada wiedzę i umiejętności pozwalające przygotowywać stanowiska, budować oraz obsługiwać systemy wyciągowe, brać udział w akcjach ratowniczych. Prace w dostępie linowym może wykonywać pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 3. SPECJALISTA DOSTĘPU LINOWEGO

pracownik na tym poziomie posiada pełną wiedzę oraz umiejętności z zakresu dostępu linowego pozwalającą mu również przygotowywać oraz nadzorować pracę innych pracowników z poziomów 1 i 2.

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat organizacji OTDL oraz dziennik pracy w którym odnotowywany jest przebieg pracy zawodowej danego technika. Każdy certyfikat, niezależnie od poziomu, jest wydawany na okres 3 lat. Po upływie tego terminu należy przystąpić do szkolenia odnawiającego i zdać egzamin przed akredytowanym egzaminatorem OTDL.


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

biuro@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl