SPRAT

MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE DO PRAC NA WYSOKOŚCI
W DOSTĘPIE LINOWYM (SYSTEM AMERYKAŃSKI)

Czas trwania:

5 dni szkolenia + 1 dzień egzamin

Szkolenie składa się m.in. z części teoretycznej, gdzie poruszane są zagadnienia związane z pracą na wysokości. Główną częścią jest jednak szkolenie praktyczne, obejmujące techniki stosowane w pracach na wysokości. Ostatni dzień szkolenia to egzamin praktyczny, który jest przeprowadzany przez niezależnego egzaminatora akredytowanego przez SPRAT

Poziomy kwalifikacyjne:

Poziom 1. Technik stażysta

Na tym poziomie jest zdolny do wykonania działań dostępu linowego w ograniczonym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2. Technik dostępu linowego – Specjalista

Na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego, przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem specjalisty poziomu Aby przystąpić do szkolenia na poziom 2 kandydat mieć min. 6-cio miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku pracy min. 500 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami SPRAT na poziomie 1.

Poziom 3. Technik dostępu linowego – Nadzorujący

Na tym poziomie nadzoruje prace, bierze pełną odpowiedzialność za dane roboty oraz grupy podlegających mu pracowników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych.Aby przystąpić do szkolenia na poziom 3 kandydat mieć mieć udokumentowane w swoim dzienniku pracy min. 500 godzin pracy jako technik na poziomie 2. oraz musi posiadać aktualny certyfikat pierwszej pomocy

Direct Entry.

Istnieje możliwość uzyskania poziomu 2 albo 3 bez zaliczenia wcześniejszych poziomów. Należy jednak spełnić następujące wymagania:

Direct Entry na poziom 2 - udokumentowane przynajmniej 500 godzin pracy w systemie dwulinowym, CV z minimum dwoma referencjami zawodowymi zawierającymi pełne dane pracodawcy, stanowisko, doświadczenie zawodowe, listy polecające od kierownika prac lub klienta,wypełniony WORK-log lub skan Logbook’a.

Direct Entry na poziom 3 - - udokumentowane przynajmniej 1000 godzin pracy w systemie dwulinowym, CV z minimum dwoma referencjami zawodowymi zawierającymi pełne dane pracodawcy, stanowisko, doświadczenie zawodowe, listy polecające od kierownika prac lub klienta, wypełniony WORK-log lub skan Logbook’a.

Wymagania na wszystkie poziomy:

Kandydat powinien mieć skończone 18 lat
Kandydat powinni być w dobrej kondycji fizycznej i nie posiadać schorzeń, które obniżyłyby bezpieczeństwo ich pracy. Powinni być w tak dobrej kondycji fizycznej, by podołać zadaniom wymagającym odpowiedniej koordynacji, siły i zwinności.
Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:

  • choroby serca/bóle w klatce piersiowej
  • wysokie ciśnienie krwi
  • epilepsja, omdlenia
  • lęk wysokości, zawroty głowy
  • zaburzenia równowagi
  • uszkodzenia funkcji kończyn
  • uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających
  • zaburzenia psychiczne
  • cukrzyca

Wszyscy przyszli pracownicy powinni posiadać badania lekarskie do pracy na wysokości, przed rozpoczęciem tego rodzaju prac i powinni poddawać się regularnym badaniom okresowym.

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat organizacji SPRAT oraz dziennik pracy w którym odnotowywany jest przebieg pracy zawodowej danego technika. Każdy certyfikat, niezależnie od poziomu, jest wydawany na okres 3 lat. Po upływie tego terminu należy przystąpić do szkolenia odnawiającego i zdać egzamin przed akredytowanym egzaminatorem SPRAT.


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

biuro@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl