IRATA

międzynarodowe szkolenie do prac na wysokości
w dostępie linowym

Czas trwania:

6 dni (5 dni szkolenia + 1 dzień egzamin)

IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) jest organizacją powstałą pod koniec lat 80.Opracowała procedury bezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy na wysokości oraz system szkolenia i oceny specjalistów dostępu linowego. Uprawnienia potwierdzone przez IRATA są obecnie uznawane za jedne z najlepszych na świecie. Certyfikaty wydawane przez tę organizację są powszechnie akceptowane i wymagane przez pracodawców wielu krajów.

Poziomy kwalifikacyjne:

Poziom 1. Technik dostępu linowego:

na tym poziomie Technik jest zdolny do wykonania działań dostępu linowego w ograniczonym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2. Technik dostępu linowego- Specjalista:

Technik dostępu linowego- Specjalista: na tym poziomie Technik posiada wiedzę oraz umiejętności dostępu linowego w pełnym zakresie, przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem specjalisty poziomu 3.

Kandydaci przystępujący do certyfikacji IRATA na poziomie 2, muszą posiadać minimum 12-miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane minimum 1000 godzin pracy, jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 1.

Poziom 3. Technik dostępu linowego – Nadzorujący:

nadzoruje prace, bierze pełną odpowiedzialność za wykonywane prace oraz grupy podlegających mu pracowników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych i systemu certyfikacji IRATA oraz aktualny certyfikat pierwszej pomocy.

Kandydaci przystępujący do certyfikacji IRATA na poziomie 3, muszą posiadać minimum 12-miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane minimum 1000 godzin pracy, jako technik z kwalifikacjami IRATA na poziomie 2.

Szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie poruszane są zagadnienia związane z pracą na wysokości. Głównym elementem jest jednak szkolenie praktyczne, obejmujące zastosowanie technik dostępu linowego. Ostatni dzień przeznaczony jest na egzamin praktyczny, który przeprowadzany jest przez niezależnego Asesora IRATA.

IRATA direct entry

Istnieje możliwość przystąpienia do szkolenia na poziom 2. bez wcześniejszego uzyskania poziomu 1.
Kandydaci przystępujący do certyfikacji muszą spełnić następujące warunki:

  • min. 18-miesięczne doświadczenie w pracy na linach,
  • udokumentowane min. 1500 godzin pracy (skan Logbook’a), z czego na 1000 godzin należy posiadać referencje potwierdzające wykonanie prac od zleceniodawców,
  • uzupełniony Work-log,
  • zdjęcia z wykonywanych prac na wysokości,
  • opis procedury bezpiecznego wykonywania prac w systemie dwulinowym,
  • dowód wpłaty na poczet weryfikacji dokumentów.

Osoby przystępujące do kursu IR ATA DIRECT ENTRY muszą dostarczyć wszystkie dokumenty do biura ROJAM, nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia. Zostają one objęte weryfikacją przez Organizację.

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat organizacji IRATA oraz tzw. Logbook, w którym odnotowywany jest przebieg pracy zawodowej danego technika.

Każdy certyfikat, niezależnie od poziomu, jest wydawany na okres 3 lat. Po upływie tego terminu należy przystąpić ponownie do szkolenia w celu odświeżenia uprawnień lub przejścia na wyższy poziom. Ponadto technicy którzy nie brali udziału w pracach wysokościowych przez okres dłuższy, niż 6 miesięcy muszą przejść ponownie szkolenie.


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

biuro@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl