Rodzaje szkoleń do prac na wysokości

Prace na wysokości są niebezpieczne i wymagają specjalistycznej wiedzy. Do wykonywania takich czynności powinny być wyznaczone wyłącznie uprawnione do tego osoby. W innym przypadku może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa. Poszukujesz szkoleń wysokościowych dla siebie lub dla swoich pracowników? Sprawdź, jakie są dostępne rodzaje kursów z tego zakresu.

Szkolenie SPRAT

SPRAT to międzynarodowe szkolenie do prac na wysokości w dostępie linowym. Bazuje na standardzie amerykańskim.

Trwa 5 dni i obejmuje kilka poziomów kwalifikacyjnych, w tym takich jak:

·        technik stażysta,

·        technik dostępu linowego – specjalista,

·        technik dostępu linowego – nadzorujący.

Ponadto uczestnik może otrzymać kwalifikacje typu:

·        SPRAT DIRECT ENTRY 2

·        SPRAT DIRECT ENTRY 3

Do tych dwóch ostatnich wymagane jest m.in. udokumentowane doświadczenie przynajmniej 500 godzin pracy w systemie dwulinowym.

Szkolenie IRATA

IRATA to międzynarodowe szkolenie do prac wysokościowych w dostępie linowym. Trwa w sumie 6 dni (z czego przez jeden dzień trwa sam egzamin). Kwalifikacje i poziomy kwalifikacyjne są podobne do SPRAT. Są następujące:

·        technik dostępu liniowego,

·        technik dostępu linowego – specjalista,

·        technik dostępu linowego – nadzorujący,

·        IRATA DIRECT ENTRY 2,

·        IRATA DIRECT ENTRY 3.

Co ważne, uprawnienia potwierdzone certyfikatem IRATA są uznawane za jedne z najlepszych na świecie.

Szkolenie OTDL

OTDL to polski odpowiednik szkoleń SPRAT i IRATA. Wymagania i treści merytoryczne są niemal identyczne jak w przypadku zagranicznych wersji. Szkolenie obejmuje 3 poziomy zaawansowania (podane w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego):

 • stażysta dostępu linowego
 • technik dostępu linowego
 • specjalista dostępu linowego

Kursant, który przeszedł pomyślnie poziom stażysty, może wykonywać prace wykorzystaniem dostępu linowego pod nadzorem osoby z kwalifikacjami specjalisty. Technik dostępu liniowego również działa pod nadzorem, ale ponadto zyskał już wiedzę pozwalającą na budowanie i obsługiwanie systemów wyciągowych. Aby jednak przystąpić na kolejny poziom, należy mieć certyfikat stażysty dostępu linowego P1 co najmniej przez rok.

Po ukończeniu kursu otrzymuje się certyfikat organizacji OTDL oraz dziennik pracy z przebiegiem pracy zawodowej.  Taki certyfikat jest wydawany na okres 3 lat.

Szkolenie na dostęp budowlany

Jedno- lub dwudniowe szkolenie z certyfikatem ROJAM jest skierowane do osób narażonych na upadek z wysokości w codziennej pracy zawodowej. Certyfikat ROJAM jest ważny przez rok.

Wykonywanie prac wysokościowych wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Osoby, które chcą wykonywać czynności zawodowe na wysokości, muszą odbyć specjalistyczne kursy, dzięki którym nabędą odpowiednie kompetencje. Miejsc, które oferują takie szkolenia, w Polsce wciąż jest niewiele. Gdzie można odbyć profesjonalny kurs wysokościowy? Jakie ośrodki nadają wspomniane uprawnienia?

Rodzaje szkoleń wysokościowych

Warto zdać sobie sprawę z tego, jakie w ogóle obowiązują szkolenia wysokościowe. Do certyfikowanych kursów, które kończą się egzaminem, można zaliczyć:

 • IRATA,
 • SPRAT,
 • OTDL,
 • ROJAM.

Pierwsze dwa kursy są międzynarodowe, cieszą się sporą renomą i w związku z tym są uznawane w każdej placówce, do której zgłosi się pracownik. Szkolenie OTDL to polski odpowiednik wspomnianych szkoleń, o bardzo podobnych wytycznych i zbliżonych poziomach kwalifikacyjnych. Kursy kończą się egzaminami, a do przystąpienia do niektórych poziomów wymagane jest udokumentowane kilkoletnie doświadczenie zawodowe.

Z kolei ważny przez rok certyfikat ROJAM jest dedykowany osobom narażonym na upadek z wysokości w codziennej pracy zawodowej.

Szkolenia – zależnie od poziomu – są skierowane zarówno do osób uczących się zawodu, jak i do specjalistów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Gdzie odbywają się tego typu szkolenia?

Profesjonalne i certyfikowane szkolenia wysokościowe odbywają się w ośrodkach szkoleniowych spełniających wymagania w zakresie certyfikacji organizacji IRATA, SPRAT oraz OTDL. Jednym z wiodących ośrodków szkoleniowych w Polsce jest Centrum Technik Wysokościowych ROJAM.

To właśnie tam organizuje się kompleksowe szkolenia z dostępu budowlanego, czyli bezpiecznego wykonywania prac na wysokościach oraz kursy wysokościowe z dostępu linowego (SPRAT, OTDL, IRATA).

Z oferty tej firmy korzystają czołowe przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniają na dużą skalę.

Dlaczego warto zapisać się na szkolenie?

Takie kursy są dedykowane wszystkim, którzy chcą zyskać kwalifikacje związane z pracą fizyczną na wysokości lub nadzorować przebieg takich prac.

Szkolenie wysokościowe pozwoli Ci zwiększyć uprawnienia i podnieść wartość pracowniczą na rynku pracy. Zyskasz niezbędną wiedzę na temat nowoczesnych technologii dostępu liniowego. Będziesz mógł docierać do miejsc niedostępnych dla osób nieuprawnionych, przy zachowaniu wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa.

Specjalistyczne prace wysokościowe to zaplanowane działania mające na celu montaż, naprawę, remont lub prace budowlane prowadzone na znacznych wysokościach. Niejednokrotnie to także wymagające akcje ratunkowe, usuwanie zagrożeń i usługi nietypowe.

Prace specjalistyczne wysokościowe wymagają od osób je przeprowadzających:

 • znacznej wiedzy specjalistycznej
 • wysokiej sprawności fizycznej
 • znajomości przepisów
 • zasad bezpiecznego przemieszczenia się i właściwej asekuracji w obszarach wysoko zlokalizowanych nad ziemią.

To praca  wymagająca stalowych nerwów i opanowania jednocześnie niosąca ze sobą na co dzień wiele emocji. Nie każdy może zostać alpinistą przemysłowym, ale dla tych, którzy są zdeterminowani, by spróbować Rojam przygotował system certyfikowanych szkoleń wysokościowych.

Gdzie przeprowadza się specjalistyczne prace na wysokościach?

Specjalistyczne prace wysokościowe odbywają się w systemie stałej asekuracji. Podstawą dobrze wykonanej pracy jest dbałość o bezpieczeństwo przy wykorzystaniu alpinistycznego sprzętu mocującego.

Prace wysokościowe mogą być prowadzone na wieżowcach, mostach, turbinach wiatrowych, kościołach, wieżach, urządzeniach przemysłowych, banerach reklamowych czy stadionach. Znajdujemy pracę wszędzie tam, gdzie realizacja czynności przy wykorzystaniu klasycznych urządzeń, dźwigów i żurawi jest niemożliwa lub nieopłacalna. Dzięki bogatemu doświadczeniu zlecone zadania wykonujemy szybko i skutecznie. Docieramy w miejsca,  gdzie tylko praca ludzkich rąk jest w stanie rozwiązać zaistniały problem.

Przed realizacją projektu dokonujemy jego szczegółowej wyceny na podstawie analizy przedsięwzięcia i planujemy działania. Nasi przeszkoleni pracownicy w profesjonalny sposób zabezpieczają miejsce pracy i realizują zlecone usługi. W ramach świadczonej działalności otrzymują od nas Państwo pełny raport wykonanych czynności i dalsze zalecenia co do eksploatacji naprawianych elementów konstrukcyjnych.

Prace wysokościowe obejmują wszystkie te czynności, podczas których różnica poziomów między stanowiskiem a posadzką wynosi od 1 metra wzwyż. Takie prace są niebezpieczne i dlatego – aby uniknąć przykrych konsekwencji – trzeba przestrzegać pewnych określonych zasad. Jakie rodzaje zabezpieczeń obowiązują przy pracach wysokościowych? Jakie wymogi musisz koniecznie spełnić?

Wymogi powierzchniowe

Powierzchnie oraz przejścia, na których wykonuje się prace wysokościowe, muszą być wyposażone w specjalistyczne balustrady. Poręcze ochronne muszą być umieszczone na wysokości 1,1 metra wzwyż, natomiast krawężniki powinny mieć wysokość minimum 15 centymetrów. Między krawężnikiem a poręczą powinna być umieszczona poprzeczka zabezpieczająca przed wypadnięciem.

Środki ochrony indywidualnej

W profesjonalnych sklepach można wyposażyć się w wysokiej jakości środki ochrony indywidualnej. Są one nieodzowne w przypadku wykonywania prac wysokościowych.

Indywidualne środki chroniące przed upadkiem z wysokości obejmują:

 1. uprzęże (szelki bezpieczeństwa),
 2. podsystemy łącząco- amortyzujące,
 3. punkty zakotwienia.

Ponadto środki zabezpieczające obejmują m.in.:

 • bariery i osłony,
 • oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac,
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Do środków zabezpieczających można również zaliczyć rozwiązania organizacyjne, a nie tylko techniczne. Chodzi w tym przypadku o asekurację fizyczną ze strony innego pracownika.

Trzeba również pamiętać o tym, że przy pracach budowlanych (zwłaszcza na rusztowaniach), przy wykonywaniu instalacji, przy montażu urządzeń a także przy rozbiórkach budynków obowiązkowo trzeba nosić kask ochronny.

Jak przygotować się do pracy na wysokości?

Przed podjęciem pracy na wysokości należy opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla konkretnego zadania.

Trzeba także:

 • wyznaczyć osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg prac wysokościowych,
 • zapewnić środki ochrony indywidualnej i inne środki zabezpieczające,
 • poinstruować pracowników o konkretnych wymaganiach.  

Nadzór powinien być ciągły. Jeśli osoba odpowiedzialna za nadzorowanie oddali się z miejsca wykonywania prac, należy natychmiast je wstrzymać.

Instruktaż pracowników powinien obejmować m.in. kolejność wykonywania poszczególnych czynności, imienny podział pracy, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują przy wykonywaniu konkretnych zadań.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj