5 powodów dla których przegląd zerowy ma sens

Przepisy nigdzie nie regulują tzw. przeglądu zerowego, ponieważ sprzęt, który kupujemy teoretycznie jest sprawny i gotowy do użytku i przez okres pierwszych 12 miesięcy i nie musimy wykonywać kontroli okresowej.

⭐️ Pamiętajmy jednak, że czasem zanim kupimy taki sprzęt leży on na półce w sklepie i nie do końca znamy warunki składowania. Potem znajduje się u nas w magazynie. Mimo całego systemu kontroli sprzętu podczas procesu produkcyjnego wciąż mogą przytrafić się różnego rodzaju wpadki.

Użytkownik sprzętu nie posiada takiej wiedzy o sprzęcie co kontroler ŚOI

Warto zlecić taki przegląd osobie kompetentnej, ponieważ jest ona na bieżąco z informacjami od producenta sprzętu. My jako użytkownicy rzadko kiedy śledzimy komunikaty o wycofaniu lub o konieczności wysłania na serwis. Interesuje nas raczej wykonanie pracy na wysokości niż informacja, że w procesie produkcji maszyna do szycia wykonała szew o 3 mm bardziej w lewo, co może skutkować rozerwaniem się zszycia.

Dlaczego warto dokonać przegląd zerowy?

1️⃣ Sprzęt wypuszczony na rynek może okazać się niepełnowartościowy bądź mógł zostać uszkodzony podczas magazynowania, pakowania czy transportu,
2️⃣ Jest dużym ułatwieniem dla firm, które posiadają system kontroli jakości bądź bezpieczeństwa,
3️⃣ Prowadzenie bazy danych sprzętu SOI nie wymaga już takiego wysiłku, ponieważ wszystkie dane są już spisane,
4️⃣ Podczas ewentualnej kradzieży sprzętu Policja może łatwo go zidentyfikować,
5️⃣ Mamy pewność, że sprzęt który użytkują nasi pracownicy jest bezpieczny i działa bez zarzutu.

Jeśli tylko jesteście odpowiedzialni na zarządzanie SOI w Waszej firmie, jesteście pracodawcami, polecam Wam zorganizowanie Przeglądu Zerowego.
Gdy kupujecie w sklepach, które specjalizują się w sprzęcie wysokościowym pewnie nie będzie problemu, żeby za drobną dodatkową opłatą przygotować Wam taki raport.

UWAGA

❗️ Przestrzegam przed różnego rodzaju hurtowniami BHP, rzadko kiedy posiadają one w swoim zespole osoby z odpowiednimi kompetencjami. Oczywiście jeśli zapytacie, zrobią taki przegląd i to jeszcze w cenie zakupu sprzętu. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że przegląd będzie polegał tylko i wyłącznie na spisaniu sprzętu do tabelki Excel i wygenerowaniu raportu. Pamiętajcie że nie o to tutaj chodzi.
Ważne jest, abyśmy mieli pewność że sprzęt jest sprawny i bezpieczny.

Jako Osoby Kompetentne musicie wiedzieć co robić i pamiętać, że to Wy podpisujecie się pod raportem z takiej kontroli. W razie jakichkolwiek problemów powinniście z pełną odpowiedzialnością wykazać przed sądem, że posiadacie wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Pamiętajcie, że jeśli otrzymacie np. uprząż, której nigdy wcześniej nie widzieliście, to Wy podejmujecie decyzję czy dokonacie jej przeglądu czy nie.

Jak przygotować się do kontroli sprzętu?

Przygotowanie do przeglądu powinno obejmować zaznajomienie się z instrukcją obsługi, a także sprawdzenie check-listy, jaką opublikował producent. W praktyce warto mieć drugi, taki sam, nowy egzemplarz, aby dokonać porównania.
Pamiętajcie, że to Wy podejmujecie decyzję o tym czy przeprowadzicie kontrolę, nie powinniście robić tego pod żadnymi naciskami z zewnątrz. Jeśli nie jesteście pewni czy możecie dokonać kontroli okresowych możecie zadać sobie kilka pytań.

6 pytań, które należy sobie zadać przed rozpoczęciem przeglądu

1️⃣ Czy rozumiem, jak działa urządzenie, które mam skontrolować i na co dokładnie mam zwrócić uwagę podczas kontroli?
2️⃣ Czy mam dostęp do wszystkich informacji od producenta oraz użytkownika?
3️⃣ Czy mam czas oraz wyposażenie potrzebne do wykonania kontroli?
4️⃣ Czy nie są wywierane na mnie żadne naciski np. ze strony kierownika, właściciela firmy itp.?
5️⃣ Czy jestem upoważniony przez właściciela sprzętu do dokonania kontroli?
6️⃣ Czy potrzebuję szkolenia lub certyfikatu od producenta sprzętu do wykonania tej kontroli?

Te pytanie powinny pomóc Wam w podjęciu właściwej decyzji.

Co jest potrzebne, aby wykonać przegląd?

Kontrola większości sprzętu ŚOI nie wymaga od nas posiadania narzędzi, części zamiennych, czy sprzętu pomiarowego. Podczas kontroli korzystamy z naszych zmysłów: dotyku, wzroku, węchu oraz sprawdzamy prawidłowe działanie elementu ŚOI. Jednak możecie spotkać się z szeregiem produktów, które do kontroli należy rozebrać i wymienić określone części. Dlatego w EN 365 jest uwaga nr 2 dotycząca osób kompetentnych.

W związku z tym musicie pamiętać, że producent w swojej instrukcji obsługi może zawrzeć informacje o konieczności odbycia specjalnego szkolenia, aby móc wykonywać kontrolę danego sprzętu. Najczęściej tyczy się to skomplikowanych urządzeń jak np. wózki asekuracyjne, urządzenia samohamowne, systemy asekuracji. Pamiętajcie – informacja o konieczności odbycia takiego szkolenia musi być zawarta w instrukcji obsługi, jeśli jej nie ma i w swojej ocenie posiadacie wystarczającą wiedzę, aby poprawnie skontrolować dany produkt (patrz lista pytań) możecie to zrobić.Norma EN365 opisuje osobę kompetentną w następujący sposób: Jest to osoba wykształcona w zakresie aktualnych wymagań dotyczących badań okresowych, zaleceń i instrukcji wydanych przez producenta, stosowanych dla danego składnika, podsystemu, sytemu.

Wymagania względem osoby kompetentnej

☑ UWAGA 1: Zaleca się, aby taka osoba była zdolna do identyfikacji i oceny znaczenia uszkodzeń, inicjowała podjęcie działań naprawczych oraz posiadania umiejętności i możliwości niezbędne do ich wykonania.
 
☑ UWAGA 2: Może być niezbędne szkolenia osoby kompetentnej przeprowadzone przez producenta lub jego autoryzowanego reprezentanta w zakresie poszczególnych środków ochrony indywidualnej oraz innego sprzętu, np. odpowiedniego ich skomplikowania albo nowoczesności, bądź gdy krytyczna wiedza w zakresie bezpieczeństwa jest niezbędna do rozłożenia, powtórnego złożenia lub oceny środków ochrony indywidualnej oraz innego sprzętu. Może być niezbędne powtarzanie szkolenia z uwagi na modyfikacje i stosowanie nowszych wersji sprzętu.
 
☑ UWAGA 3: Osoba może być kompetentna do przeprowadzenia badań okresowych jednego określonego środka ochrony indywidualnej lub innego sprzętu bądź może być kompetentna do badania kilku modeli.

Prościej o osobie kompetentnej

Osoba kompetentna powinna cechować się zrozumieniem zasad działania sprzętu, możliwych do wystąpienia wad, zużyć itp. Powinna posiadać wiedzę z zakresu użytkowania danego sprzętu, jeśli nie tego samego to chociaż działającego na podobnej zasadzie. Mówimy tutaj o wiedzy praktycznej jak również teoretycznej. Natomiast głównie doświadczenie pozwala na wykrycie wad i uszkodzeń. Umożliwia ono również ocenę, jak bardzo są one poważne i czy wpływają na bezpieczeństwo użytkownika. Osoba kompetentna posiada zdolność do podjęcia właściwego działania.  W sposób zdecydowany podejmie się werdyktu czy dane urządzenie można dopuścić do dalszej eksploatacji.

Ważne jest aby, osoba wykonująca przegląd okresowy ŚOI była upoważniona przez pracodawcę do przeprowadzenia takiej kontroli. Pamiętajmy, że to pracodawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie osoby, która ma odpowiednie kompetencje do sprawdzania sprzętu „wysokościowego”. Oczywiście w swoim wyborze może się kierować certyfikatami ukończonych szkoleń z kontroli ŚOI. Na pewno będzie to ważnym argumentem przy dokonywaniu wyboru.

Bardzo często producenci sprzętu organizują takie szkolenia.
Pytanie jednak czy osoba, która ukończyła szkolenie z przeglądu ŚOI firmy XXX automatycznie jest osobą kompetentną wg EN 365?
Moim zdaniem NIE. Często takim osobom brakuje odpowiedniego doświadczenia w użytkowaniu takiego sprzętu. Przez co nie są w stanie prawidłowo identyfikować możliwych defektów kontrolowanego sprzętu. Dlatego też, tylko teoria wraz z praktyką pozwalają na otrzymanie statusu Osoby Kompetentnej.
Warto też zaznaczyć, że w przepisach prawa nie ma zapisu określającego wymóg posiadania przez Osobę Kompetentną konkretnego certyfikatu.

Nasi partnerzy biznesowi w momencie kiedy chcą sprawdzić czy ich sprzęt do pracy na wysokości jest sprawny i nadaje się do dalszego użytkowania zgłaszają się do nas z określeniami:

  • Przegląd Okresowy
  • Kontrola Okresowa
  • Badania Okresowe
  • Atestacja
  • Legalizacja

Przeważnie jednak używa się sformułowania Przegląd Okresowy dodając w domyśle Środków Ochronny Indywidualnej ( ŚOI) przed upadkiem z wysokości.
Bardzo często jest to temat zaniedbany i pomijany przez pracodawców którzy nie pamiętają o obowiązku kontroli SOI co najmniej raz w roku.

Dlaczego raz w roku należy dokonać przeglądu?

Odpowiedź jest dość prosta: ⭐️Mówi o tym instrukcja obsługi sprzętu, którego używacie.⭐️
Oczywiście można się rozpisywać dlaczego takie zapisy pojawiają się w instrukcji obsługi, ale czy to tak naprawdę ma znaczenie? Producenci SOI, w szczególności z 3 kategorii naprawdę nie mogą pozwolić sobie na żadne odstępstwa od aktualnych przepisów.
Jednak My jako użytkownicy tego sprzętu kupując sprzęt chroniący przed upadkiem danego producenta zobowiązujemy się że będziemy postępować zgodnie z zapisami instrukcji obsługi, a łamiąc te zapisy musimy być świadomi konsekwencji tego czynu.

Jakie są rodzaje przeglądów?

Przegląd okresowy wykonywany raz w roku przez osobę kompetentną to tylko jedna z paru form kontroli, którym powinny być poddane nasze przykładowe szelki bezpieczeństwa.
 
⭐️Pamiętajcie że występują następujące rodzaje przeglądów:
 
🔍przegląd codzienny (przed i po użytkowaniu) wykonywana przez pracownika który użytkuje dany SOI,
🔍przegląd okresowy wykonywany przez osobę kompetentną,
🔍przegląd po ważnym zdarzeniu który wykonuje osoba kompetentna po wystąpieniu nadzwyczajnych zdarzeń,
🔍przegląd specjalny wykonywany na rekomendację i/lub przez producenta.
 
Wszystkie te kontrole z wyłączeniem przeglądu codziennego musza być udokumentowane w sposób trwały. Czy będzie to wpis w karcie użytkowania czy raporcie zbiorczym to zależy już tylko osoby wykonującej przegląd, jak również zasad panujących w firmie.

Kiedy należy poddać sprzęt dodatkowej kontroli?

⭐️Pamiętajcie kontrola co 12 miesięcy to takie minimum socjalne. Częstotliwość wykonywania przeglądów może zostać zwiększona i zależy od wielu czynników:

🔹informacji zawartych w instrukcji obsługi,
🔹środowiska w jakim użytkujemy sprzęt,
🔹intensywności użytkowania.

Kontrole sprzętu nie są wykonywane tylko po to, aby przestrzegać przepisów czy regulacji prawnych, ich zadaniem jest znalezienie wady, usterek, nadmiernego zużycia … zanim zdarzy się wypadek.
Odpowiednia osoba kompetentna będzie również w stanie na podstawie uszkodzeń sprzętu zaproponować nam inne rodzaje sprzętu chroniącego przed upadkiem, który będzie bardziej odporny, trwały na zagrożenia wynikające z naszej specyfiki pracy.

Pracuj bezpiecznie. Dbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników. Kontroluj sprzęt co najmniej raz w roku.

Zgubiłem Logbook’a, a chcę podwyższyć ⬆️ poziom moich uprawnień. Czy można to jakoś „obejść”❓ Nie.
Technicy linowi, którzy podchodzą do szkolenia na wyższy poziom, muszą przedstawić Logbook’a📖z przepracowanymi godzinami⏱na danym poziomie. Niestety bywa, że Logbook zdąży gdzieś się zapodziać. W takim przypadku nie ma innego wyjścia niż ponowne udokumentowanie wykonanej pracy wraz z podpisami Zleceniodawców. Można dostarczyć to na niezależnym, zastępczym dokumencie📃 lub w wyrobionym wcześniej nowym Logbook’u.

Co zrobić kiedy zgubię Logbook’a
Wypełnij FORMULARZ i wyślij go 📩 do organizacji IRATA, klikając na samym dole przycisk SUBMIT.
Z doświadczenia wiemy, że IRATA ma około 5️⃣ dni na weryfikację zgłoszenia, następnie mailowo informuje o wysokości opłaty💸 jaką należy dokonać.

Referencje można uzyskać od osób takich jak:
▶️ Technik IRATA Level 3, który był bezpośrednio zaangażowany w nadzór nad czynnościami w dostępie linowym;
▶️ Dyrektor, Kierownik ds. Dostępu Linowego lub Władza Techniczna firmy zajmującej się dostępem linowym, odpowiedzialna za podjęcie działań w dostępie linowym;
▶️ Kierownik projektu w miejscu dostępu linowego, który jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem w miejscu pracy, w którym podjęto działania w dostępie linowym.

Pamiętajcie o przynoszeniu Logbook’a na szkolenie. Dziennik pracy jest obowiązkiem każdego technika i powinien być traktowany jako ważny dokument rejestrujący Wasze doświadczenie i szkolenie. Na naszym BLOGU możecie znaleźć wskazówki dotyczące jego uzupełniania✍.

Przechowywanie zeskanowanej kopii Logbook’a może ułatwić proces wypełniania dziennika zastępczego. Zadbaj o to, aby nie stracić zapisanych godzin, na które tak ciężko pracowałeś.

Rozpoczynamy sezon na: „ co kupić pod choinkę?”. Jak co roku o tej porze wszyscy zaczynamy w pośpiechu szukać pomysłów na świąteczne upominki dla swoich bliskich i przyjaciół. Z myślą o tych, dla których czas jest na wagę złota przygotowaliśmy poradnik prezentowy od Rojam Store. Na pewno zależy nam przede wszystkim, aby prezent był trafiony i sprawił przyjemność. Dlatego, aby ułatwić Wam poszukiwanie tego idealnego, wybierzcie coś z naszych propozycji. Znajdziecie u nas inspirację na podarunek dla każdego, kto jest związany z branżą wysokościową, lubi wędrówki lub wspina się hobbystycznie.

PREZENTY DO 100 zł
WORECZEK NA MEGNEZJĘ

Podaruj wspinaczowi niezbędny dodatek do wyposażenia – woreczek Climbing Technology. Niech dostęp do magnezji będzie łatwy i wygodny w każdym momencie. Dzięki okrągłemu otworowi jest komfortowy w użytkowaniu. Dodatkowo ma poręczny kształt, bardzo łatwo korzystać z niego np. na ściance wspinaczkowej, czy na skałach. Wysypywanie się magnezji? Nie ma szans – ściągacz wraz ze stoperem zamykają woreczek, aby nie dopuścić do takich sytuacji. 

PRZYRZĄD ASEKURACYJNY BUDDY

Dla każdego, kto wykonuje prace wysokościowe, ratownicze, czy po prostu się wspina przyda się przyrząd asekuracyjny tzw. kubek BUDDY. Jego zaletą jest to, że jest on lekki, kompaktowy, a do tego bardzo delikatny – hamuje spadającą osobą i sprawnie wypuszcza linę nie blokując jej. Posiada on szerokie otwory, dlatego będzie to dobry pomysł na upominek dla kogoś, kto wspina się na sztucznych ścianach, gdzie liny mają większą średnice.

PRZYRZĄD ASEKURACYJNY SHUTTLE

Nie musisz zastanawiać się jaką linę posiada obdarowywana przez Ciebie osoba – to urządzenie będzie pasowało do każdej. Przyrząd asekuracyjny Shuttle jest bardzo uniwersalny, a więc na pewno będzie to praktyczny prezent.

PRZYRZĄD ZJAZDOWY ÓSEMKA M

Ósemka M idealnie nada się do asekuracji i zjazdów. Jej przewagą jest to, że można bez problemu używać jej w grubych puchowych rękawicach.

KUBEK TERMICZNY ESBIT

Będzie to trafiony pomysł na prezent świąteczny dla Twojej drugiej połówki, siostry czy brata. Bardzo prosty w użyciu – jednym naciśnięciem automatycznie się zamyka. Dodatkowo posiada korek z ustnikiem, który ma przycisk blokujący przepływ płynu, a więc nie ma szans na rozlanie się napoju. Jak wszystkie produkty Esbit, kubek posiada antypoślizgową powłokę, więc bez problemu można chwytać go mokrymi rękoma bądź w rękawiczkach bez obaw o jego upuszczenie.

PREZENTY POWYŻEJ 100 zł
TERMOSY ESBIT

Termosy Esbit przydadzą się podczas pieszych wycieczek czy wspinaczek, nie tylko w mroźne dni. Przez długi czas utrzymują temperaturę gorących jak i zimnych napoi. W zależności czy osoba Tobie bliska preferuje całodniowe wycieczki w góry, czy kilkugodzinne trasy, masz do wyboru termosy o pojemności 0,5l, 0,75l czy 1 l.  Wspólne picie kawy nie jest problematyczne, ponieważ termosy w zestawie posiadają dwa kubki. Dzięki antypoślizgowej warstwie termos nie wypadnie z rąk w przypadku, gdy będą one mokre czy zmarznięte.

TERMOSY NA ŻYWNOŚĆ

Podczas wypraw górskich nie tylko napoje są ważne, ale również przerwa na ciepły posiłek. Jest on potrzebny, aby zregenerować siły i ruszyć dalej. Nie trzeba martwić się o naczynia – nakrętka termosu idealnie nadaje się na miseczkę. Pojemność termosu można dopasować do każdego indywidulanie, niektórzy nie potrzebują wiele – 0,5l ciepłej zupy wystarczy. Do wyboru także 0,75l i 1l dla większych głodomorów.

KARABINKI

Podaruj bliskiej osobie podstawowy element sprzętu wspinaczkowego – karabinek. Wytrzymałe karabinki przydadzą się każdemu wspinaczowi, ich nigdy nie za wiele. Karabinki Rock Exotica mają ogromny wybór zamków – Screw lock, Auto-lock i autorski Orca. Proponują zatrzaśniki D-kształtne, O kształtne, z krętlikami i punktami do zaczepiania lonży. Dzięki wytrzymałej „bramie” zamka nie trzeba obawiać się o jego samoczynne otwarcie lub wyłamanie podczas użytkowania. Karabinki automatyczne Rock Exotica działają bardzo intuicyjnie.

Poniżej jedne z najczęściej wybieranych karabinków Rock Exotica w Rojam Store.

PIRATE SCREW – LOCK

Jeden z najlepszych do asekuracji.

PIRATE WIRE EYE SCREW – LOCK

Jeden z najlepszych do asekuracji. Wyposażony jest w dodatkowe ruchome ramię, dzięki czemu nie przekręca się podczas użytkowania. Idealnie nadaje się do pracy z innymi przyrządami asekuracyjnymi.

PIRATE ORCA

Jeden z najlepszych do asekuracji.

ROCKO ORCA

Nowoczesny owalny kształt.

Oba posiadają zamek Orca – automatyczny zamek typu Auto-lock z drobną różnicą. Jeśli ustawimy go w pozycji otwartej, zatrzaśniki będą pracować jak zwykłe bez blokady. W chwili zamknięcia następuje automatyczna blokada, tak jak jest to w zamku Auto-lock. Karabinki te przeznaczone są dla osób bardziej doświadczonych w pracy na linach.  

PREZENTY POWYŻEJ 200 zł
KOMPAKTOWA LATARKA CZOŁOWA

A może ktoś z Twoich znajomych, bądź brat są zwolennikami takich aktywności jak łowienie ryb, polowanie, biwakowanie? Jeśli tak to będzie to idealnie trafiony prezent. Czołówka będzie przydatna również dla osób, które podczas pracy potrzebują światła, a zarazem wolnych rąk. Posiadają one oświetlenie koloru białego i czerwonego, a niektóre z nich także zielonego i niebieskiego dla lepszej widoczności nocą. Latarka ma możliwość zmiany trybu świecenia na daleki i bliski.

KASK – KASK PLASMA

Bezpieczeństwo – na pewno każdy z nas chciałby podarować to swoim bliskim. Podaruj więc, bratu, partnerowi, tacie, mężowi, czy każdemu kto pracuje na wysokości, bądź przy pracach, gdzie można doznać urazu głowy kask firmy KASK PLASMA. Nie wiesz jaki wybrać rozmiar? Nie musisz się tym przejmować – rozmiar kasku dopasowuje się za pomocą gumowego pokrętła znajdującego się z tyłu. Utrzymanie kasku w czystości to czasami nie lada wyzwanie. Na szczęście wyściółkę w kasku KASK można swobodnie zdemontować i po prostu wyprać. Dodatkową jego zaletą jest to, że nie przyjmuje potu, zapachów i nie wywołuje alergii.

Nie wiecie na co się zdecydować?  Zakupcie zestaw praktycznych i uniwersalnych produktów, skompletowanych przez Rojam Store. Każdy z nich zostanie zapakowany w celofan, a więc będzie gotowy do wręczenia. Cena takich zestawów to około 200 zł.

ZESTAW I

1. Magnezja w proszku, dzięki której dłonie się nie ślizgają, a chwyty są pewniejsze.
2. Woreczek do magnezji.
3. Kubek termiczny Esbit.

ZESTAW II

1. Magnezja w płynie – jest ona niepyląca i szybko wysycha. Tak samo jak magnezja w proszku polepsza chwyt.
2. Przyrząd asekuracyjny z karabinkiem Buddy Set.

Jeśli potrzebujesz samemu stworzyć taki zestaw – skontaktuj się z naszym sklepem Rojam Store, a przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę.

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Tobie w wyborze odpowiedniego prezentu pod choinkę, nie szukaj już dalej. Jeśli te propozycje to dla Ciebie za mało – zajrzyj do naszego sklepu Rojam Store.

W ostatnim czasie wiele godzin⏱ spędziłem na farmach wiatrowych. Dzięki temu miałem możliwość dokładniej przyjrzeć się w jakim stopniu zapewnia się bezpieczeństwo w miejscu pracy.
W związku z wysoką inflacją pracodawcy stale szukają 🔍oszczędności. Jest to aktualnie temat ciągle poruszany i daje się to zauważyć w wielu przedsiębiorstwach.

CO NA TO BRANŻA WIATROWA?

Trzeba jednak przyznać, że branża wiatrowa jest jedną z bardziej zorientowanych branż w tematyce bezpieczeństwa. Firmy budujące i serwisujące wiatraki podczas eksploatacji, kładą mocny nacisk na wdrażanie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa🔐. Jednak pamiętajmy, że ostatecznie to człowiek👷‍♂️ jest wykonawcą tych procedur. Dlatego należałoby je konstruować w taki sposób, aby nie można było ich pominąć.

O CO CHODZI Z TYMI ZESTAWAMI DO EWAKUACJI?

Moją uwagę przykuło różnorodne podejście właścicieli farm wiatrowych do wyposażania techników wiatrowych w sprzęt🧰 do ratownictwa i ewakuacji. Co do zasady w większości przypadków spotykam się z rozwiązaniem, gdzie zestawy do ewakuacji umieszczane są w każdej turbinie wiatrowej (najczęściej w gondoli wiatraka). Jest to miejsce, z którego w łatwy sposób technicy mogą przejąć sprzęt do ewakuacji ze skrzyni lub worka i użyć go w dowolnym miejscu turbiny.

No i tutaj od razu nasuwa się pytanie – dlaczego firmy konstruujące takie zestawy nie wyposażają worka w szelki, aby można było zarzucić go na plecy❓ Moim zdaniem takie rozwiązanie ułatwiłoby poruszanie się technikom.

JAK WYGLĄDA EWAKUACJA TECHNIKÓW Z TURBINY WIATROWEJ?

Jeśli na turbinie wiatrowej pracuje dwóch techników👷‍♂️👷‍♂️ to taki preinstalowany zestaw jest w zupełności wystarczający. W przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji, przebiegnie ona sprawnie. Natomiast co w sytuacji, kiedy w wiatraku przebywa więcej techników❓ 👷‍♂️👷‍♂️ 👷‍♂️
Każdy z nich zabiera z sobą torbę z zestawem ewakuacyjnym, tak by móc szybko i sprawnie opuścić 🏃‍♂️turbinę w jednym czasie. Brzmi prosto, jednak wierzcie mi, to wcale tak nie wygląda. Na pewno nie trwa to 30 sekund – ale o tym będę miał okazję jeszcze wam opowiedzieć.

JAKICH KOMPLIKACJI DOŚWIADCZAJĄ TECHNICY?

Zestaw ewakuacyjny waży⚖️ naprawdę dużo (w worku jest czasami nawet ponad 120 metrów liny). Do tego jest nieporęczny przez swoje gabaryty. To wszystko przyczynia się do tego, że taki zestaw ratunkowy zamiast być blisko technika znajduje się w samochodzie🚗, a w najlepszym wypadku w windzie lub na ostatnim podeście, gdzie winda się zatrzymuje.
Czy to problem❓ Oczywiście, że tak. Wyobraźmy sobie sytuację, w której zagrożenie odcina drogę przejścia z gondoli do wieży turbiny wiatrowej. Nie ma możliwości wykorzystania sprzętu, który miałby zapewnić szybką ucieczkę z tego miejsca.

Podczas pracy na turbinie technicy zabierają z sobą dużą ilość innego sprzętu. W windzie często nie ma już miejsca na dodatkowy worek ze sprzętem do ewakuacji. Z drugiej strony ładunek nie jest na tyle duży, aby użyć wciągników towarowych.

A teraz pomyślcie sobie, że na niektórych turbinach nie ma preinstalowanych w gondolach urządzeń do ewakuacji, a technicy ze względów na wyżej opisane czynniki, opieszałość i pośpiech nie posiadają ich przy sobie.

Czy naprawdę szukanie oszczędności💸 w tym przypadku to dobry pomysł❓ Brak sprzętu ratowniczego na turbinie wiatrowej, zabiera ostatnią, możliwą drogę ewakuacji➡️technikom, którzy dbają o wiatraki.  Brak gaśnic🧯to również ryzykowne posunięcie. Przecież to podstawowy sprzęt, który powinien być stale na miejscu i oczekiwać na tą jedną, jedyną sytuację, w której ma uratować życie.

Nie oszczędzajmy na bezpieczeństwie, zdrowiu i życiu.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

    Anuluj