BLOG

Co trzeba wiedzieć o szkoleniu IRATA?

Osoby, które zajmują się pracami wysokościowymi, muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, ponieważ obowiązki, które wiążą się z takim zawodem, są niebezpieczne i wymagające. Niektóre szkolenia odbywają się na szczeblu krajowym, inne na międzynarodowym. Do tych drugich możemy zaliczyć między innymi szkolenie IRATA. Dla kogo jest przeznaczone, na czym polega i jakie uprawnienia można dzięki niemu zdobyć?

Czym właściwie jest IRATA i dlaczego warto zdobyć uprawnienia, które oferuje? 

Szkolenia i kursy wysokościowe to nieodłączny element pracy i rozwoju osób, które mają do czynienia z pracami wysokościowymi. Jednym z nich jest omawiane szkolenie IRATA. Na początku warto wspomnieć, że IRATA International to brytyjska organizacja, która funkcjonuje od końcówki lat 80. i powstała w związku z koniecznością standaryzacji technik liniowych. Obecnie certyfikat IRATA jest uważany za najbardziej prestiżowy, a każdego roku coraz więcej osób się o niego stara.

Uprawnienia, o których poświadcza, są akceptowane przez większość pracodawców na całym świecie. Dokument jest wydawany na okres 3 lat, po czym trzeba ponownie odbyć szkolenie, aby  odświeżyć wiedzę i umiejętności, przy czym dodatkowo można podnieść poziom certyfikacji i rozwijać się zawodowo.

Jakie są poziomy kwalifikacyjne? 

Wyróżniamy trzy poziomy kwalifikacyjne, o które można się starać, zapisując się na szkolenie IRATA. Pierwszy z nich to technik dostępu linowego, który musi wykonywać obowiązki pod nadzorem pracownika, który ma kwalifikacje z poziomu trzeciego, więc jego możliwości są ograniczone. Aby uzyskać drugi poziom, czyli specjalistę, niezbędne jest udokumentowanie co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia w pracy wysokościowej oraz 1000 godzin pracy w charakterze technika posiadającego kwalifikacje na poziomie pierwszym.

Uzyskując certyfikat na poziomie trzecim, można otrzymać uprawnienia na poziomie nadzorującego. Warunkiem jest wspomniane wcześniej minimum 12 miesięcy doświadczenia w pracy na wysokościach i 1000 godzin pracy z kwalifikacjami IRATA na poziomie drugim. Osoba, która uzyska taki certyfikat, może:

  • nadzorować prace na wysokości,
  • brać za nie pełną odpowiedzialność,
  • odpowiadać za grupę podległych pracowników.
Wróć do bloga