BLOG

Czym są i jak często należy wykonywać przeglądy SOI? 

Sprzęt SOI (Sprzęt Ochrony Indywidualnej) to podstawowe wyposażenie każdego pracownika zajmującego się wykonywaniem prac wysokościowych. Jego dobry stan techniczny jest niezwykle istotny, gdyż dzięki niemu zapewnione jest bezpieczeństwo pracowników. SOI w nienagannym stanie to gwarancja optymalnej ochrony życia i zdrowia pracowników wysokościowych oraz wszystkich osób znajdujących się w pobliżu miejsca, w którym są przeprowadzane tego typu prace. Z tych względów nie wolno nigdy dopuszczać do sytuacji, kiedy pracownik używa niesprawdzonego sprzętu. Bardzo ważne jest regularne wykonywanie przeglądów SOI. Potrzeba ta jest podyktowana zarówno względami bezpieczeństwa, jak i regulowana stosownymi przepisami. Konieczność wykonywania regularnych przeglądów SOI jest opisana w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 09.03.2016 roku  oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku. Są tam dokładnie opisane zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej.


Jak często trzeba robić przeglądy SOI?


Przeglądy Sprzętu Ochrony Indywidualnej powinny być wykonywane regularnie co 12 miesięcy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podczas pracy dojdzie do jakichkolwiek zdarzeń, które mogłyby uszkodzić sprzęt – wtedy konieczne jest wykonanie dodatkowego przeglądu specjalnego, aby upewnić się, że SOI jest w dobrym stanie i nadal zapewnia stuprocentowe bezpieczeństwo naszym pracownikom. 


Na czym polega przegląd SOI?


Każdy przegląd SOI jest wykonywany bardzo dokładnie według ustalonego z góry schematu. Na początku sprzęt jest precyzyjnie oglądany i sprawdzany, aby w razie czego móc wykryć  wszelkie jego wady i ocenić stopień zużycia. Następnie przygotowywana jest i wypełniana karta danego produktu. Kolejny etap to przeprowadzenie testu sprawności kontrolowanego sprzętu. Po poddaniu go różnym próbom i sprawdzianom i upewnieniu się, że jest w 100% sprawny, sporządzany jest raport z przeprowadzonego przeglądu, a sprzęt można oznaczyć naklejką kontrolną. Jeżeli kontrolowany sprzęt nie nadaje się do dalszego użytku, musi zostać zniszczony w sposób uniemożliwiający jego ponowne wykorzystywanie do pracy. To samo tyczy się sprzętów, które przekroczyły już swoją datę ważności określaną przez producenta. 


Kto może przeprowadzić przegląd SOI?


Przeglądy SOI mogą wykonywać tylko takie osoby, które są do tego celu specjalnie przeszkolone przez producentów sprzętu albo ich przedstawicieli. Kontroler SOI musi posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzający jego wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. 

 

Wróć do bloga