BLOG

Drabina - ona również wymaga przeglądu! Sprawdź skąd to wynika.

Kontrola okresowa drabin🔍

Dla większości z Was zagadnienie to nie jest obce i doskonale wiecie o obowiązku takiej kontroli. Jednak jeśli macie ochotę dowiedzieć się z czego to wynika to poświęćcie 2 minuty na zaznajomienie się z tematem.

Zacznijmy od prawnego punktu widzenia ️ – niestety nie zawsze idzie on w parze z logiką, więc należy przyjąć to tak jak jest.
Drabiny 🪜zaliczane są do maszyn – definiuje to m.in. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Dlatego też pracodawca, który udostępnia drabiny swoim pracownikom, musi być pewien, że ich użytkowanie nie doprowadzi do pogorszenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Można powiedzieć że mamy już podstawę prawną, na której możemy bazować. Dodatkowo zawsze przypominam, że pierwszym dokumentem z jakim należy się zapoznać jest instrukcja obsługi 📃 zakupionego sprzętu, bądź maszyny – jak w tym przypadku.

Pamiętajmy że najważniejszą kwestią w całym procesie kontroli drabin jest to, że musi być ona sprawna, kompletna i bezpieczna. Niestety bardzo często pracownicy bagatelizują stan techniczny drabin. Pracują na „maszynach”, którym daleko do doskonałości, przez co narażają swoje życie i zdrowie .
Inspekcja powinna być wykonywana przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje 🎓, wiedzę i doświadczenie. To nie wszystko – pracodawca ma obowiązek upoważnić taką osobę do przeprowadzenia inspekcji.

Wynik kontroli powinien być udokumentowany na raporcie, czy protokole po-przeglądowym 📑.
Zostaje on sporządzony na piśmie oraz należy go odpowiednio przechowywać, aby w razie potrzeby można było go przedstawić odpowiednim organom kontrolnym.

Przypominam również, iż osoba kompetentna to taka, która:
👉potrafi zidentyfikować istniejące usterki,
👉jest zaznajomiona z zaleceniami oraz instrukcjami producenta drabiny,
👉jest uprawniona przez pracodawcę do podejmowania właściwych decyzji dotyczących wycofania bądź dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

Tym razem nie będę rozpisywał się na temat konkretnych usterek eliminujących drabiny z dalszej eksploatacji. Pamiętajcie, że kontrolę należy wykonać rzetelnie i kompleksowo, nawet najmniejsze uszkodzenia mogą być przyczyną poważnych wypadków. Brak pozornie błahego elementu tj. stopka antypoślizgowa może doprowadzić do poważnego wypadku ️.

Bardzo istotnym elementem jest wyraźne oznaczenie drabiny, która nadaje się do użytkowania, aby pracownik już na pierwszy rzut oka mógł ocenić czy może wykorzystać ją do pracy.

Pamiętajcie, że oprócz kontroli okresowych, wymagane są również przeglądy CODZIENNE 📆 wykonywane przez użytkownika przed każdym użyciem drabiny!

Śledźcie moje artykuły, a niedługo napiszę kilka słów o konkretnych usterkach eliminujących drabiny z użytkowania.

Wróć do bloga