BLOG

Jakie dokumenty oraz szkolenia potrzebne są do wykonywania prac wysokościowych?

Prace na wysokościach należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych. Aby je wykonywać, należy zdobyć nie tylko wymagane uprawnienia, ale również mieć odpowiednie predyspozycje. Jak ubiegać się o stanowisko związane z pracą na wysokościach? Sprawdźmy!

Szkolenie do prac na wysokości

Osoba, która chciałaby pracować na wysokościach, musi przede wszystkim zapisać się na szkolenie wysokościowe. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, jest zakończone egzaminem. Zdanie egzaminu jest niezbędne, by otrzymać uprawnienia do pracy na wysokości. Część teoretyczna przybliża specyfikę pracy słuchaczom kursu, a także zapoznaje ich  z przepisami prawa i wymaganiami BHP. Podczas niej uczestnicy dowiadują się też wszystkiego o potencjalnych niebezpieczeństwach z nią związanych. Część praktyczna ma wpoić uczestnikom główne zasadny posługiwania się sprzętem oraz nauczyć ich płynnego poruszania się na wysokościach. Często organizowane są kursy dedykowane dla danego typu prac, np. związanych z poruszaniem się po nachylonych dachach, słupach żerdziowych lub drzewach. Osoba, chcąca pracować na wysokościach musi też otrzymać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do takiej pracy, poznać instrukcje i procedury obowiązujące u danego pracodawcy, a także przejść szkolenie z posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz BHP. Pracodawca powinien poinformować pracownika o grożących mu podczas pracy niebezpieczeństwach.

Indywidualne predyspozycje

Jak łatwo można się domyślić, na wysokościach nie powinny pracować osoby, które mają lęk wysokości. O tego typu pracę powinny ubiegać się osoby odpowiedzialne i skrupulatne. Jedno zaniedbanie lub niedopilnowanie procedur może bowiem skutkować tragedią. W pracy na wysokości przydaje się też często umiejętność pracy w zespole, a także – dobra kondycja fizyczna. Osoba pracująca na wysokości intensywnie odczuwa panujące warunki atmosferyczne, nie jest wiec to praca dla tych, którzy wyjątkowo cenią sobie wygodę i nie potrafią się skupić w niesprzyjających warunkach.

Wróć do bloga