BLOG

Jakie są rodzaje zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości?

Prace wysokościowe obejmują wszystkie te czynności, podczas których różnica poziomów między stanowiskiem a posadzką wynosi od 1 metra wzwyż. Takie prace są niebezpieczne i dlatego – aby uniknąć przykrych konsekwencji – trzeba przestrzegać pewnych określonych zasad. Jakie rodzaje zabezpieczeń obowiązują przy pracach wysokościowych? Jakie wymogi musisz koniecznie spełnić?

Wymogi powierzchniowe

Powierzchnie oraz przejścia, na których wykonuje się prace wysokościowe, muszą być wyposażone w specjalistyczne balustrady. Poręcze ochronne muszą być umieszczone na wysokości 1,1 metra wzwyż, natomiast krawężniki powinny mieć wysokość minimum 15 centymetrów. Między krawężnikiem a poręczą powinna być umieszczona poprzeczka zabezpieczająca przed wypadnięciem.

Środki ochrony indywidualnej

W profesjonalnych sklepach można wyposażyć się w wysokiej jakości środki ochrony indywidualnej. Są one nieodzowne w przypadku wykonywania prac wysokościowych.

Indywidualne środki chroniące przed upadkiem z wysokości obejmują:

  1. uprzęże (szelki bezpieczeństwa),
  2. podsystemy łącząco- amortyzujące,
  3. punkty zakotwienia.

Ponadto środki zabezpieczające obejmują m.in.:

  • bariery i osłony,
  • oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac,
  • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Do środków zabezpieczających można również zaliczyć rozwiązania organizacyjne, a nie tylko techniczne. Chodzi w tym przypadku o asekurację fizyczną ze strony innego pracownika.

Trzeba również pamiętać o tym, że przy pracach budowlanych (zwłaszcza na rusztowaniach), przy wykonywaniu instalacji, przy montażu urządzeń a także przy rozbiórkach budynków obowiązkowo trzeba nosić kask ochronny.

Jak przygotować się do pracy na wysokości?

Przed podjęciem pracy na wysokości należy opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla konkretnego zadania.

Trzeba także:

  • wyznaczyć osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg prac wysokościowych,
  • zapewnić środki ochrony indywidualnej i inne środki zabezpieczające,
  • poinstruować pracowników o konkretnych wymaganiach.  

Nadzór powinien być ciągły. Jeśli osoba odpowiedzialna za nadzorowanie oddali się z miejsca wykonywania prac, należy natychmiast je wstrzymać.

Instruktaż pracowników powinien obejmować m.in. kolejność wykonywania poszczególnych czynności, imienny podział pracy, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują przy wykonywaniu konkretnych zadań.

 

Wróć do bloga