BLOG

Rodzaje szkoleń do prac na wysokości

Prace na wysokości są niebezpieczne i wymagają specjalistycznej wiedzy. Do wykonywania takich czynności powinny być wyznaczone wyłącznie uprawnione do tego osoby. W innym przypadku może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa. Poszukujesz szkoleń wysokościowych dla siebie lub dla swoich pracowników? Sprawdź, jakie są dostępne rodzaje kursów z tego zakresu.

Szkolenie SPRAT

SPRAT to międzynarodowe szkolenie do prac na wysokości w dostępie linowym. Bazuje na standardzie amerykańskim.

Trwa 5 dni i obejmuje kilka poziomów kwalifikacyjnych, w tym takich jak:

·        technik stażysta,

·        technik dostępu linowego – specjalista,

·        technik dostępu linowego – nadzorujący.

Ponadto uczestnik może otrzymać kwalifikacje typu:

·        SPRAT DIRECT ENTRY 2

·        SPRAT DIRECT ENTRY 3

Do tych dwóch ostatnich wymagane jest m.in. udokumentowane doświadczenie przynajmniej 500 godzin pracy w systemie dwulinowym.

Szkolenie IRATA

IRATA to międzynarodowe szkolenie do prac wysokościowych w dostępie linowym. Trwa w sumie 6 dni (z czego przez jeden dzień trwa sam egzamin). Kwalifikacje i poziomy kwalifikacyjne są podobne do SPRAT. Są następujące:

·        technik dostępu liniowego,

·        technik dostępu linowego – specjalista,

·        technik dostępu linowego – nadzorujący,

·        IRATA DIRECT ENTRY 2,

·        IRATA DIRECT ENTRY 3.

Co ważne, uprawnienia potwierdzone certyfikatem IRATA są uznawane za jedne z najlepszych na świecie.

Szkolenie OTDL

OTDL to polski odpowiednik szkoleń SPRAT i IRATA. Wymagania i treści merytoryczne są niemal identyczne jak w przypadku zagranicznych wersji. Szkolenie obejmuje 3 poziomy zaawansowania (podane w kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego):

  • stażysta dostępu linowego
  • technik dostępu linowego
  • specjalista dostępu linowego

Kursant, który przeszedł pomyślnie poziom stażysty, może wykonywać prace wykorzystaniem dostępu linowego pod nadzorem osoby z kwalifikacjami specjalisty. Technik dostępu liniowego również działa pod nadzorem, ale ponadto zyskał już wiedzę pozwalającą na budowanie i obsługiwanie systemów wyciągowych. Aby jednak przystąpić na kolejny poziom, należy mieć certyfikat stażysty dostępu linowego P1 co najmniej przez rok.

Po ukończeniu kursu otrzymuje się certyfikat organizacji OTDL oraz dziennik pracy z przebiegiem pracy zawodowej.  Taki certyfikat jest wydawany na okres 3 lat.

Szkolenie na dostęp budowlany

Jedno- lub dwudniowe szkolenie z certyfikatem ROJAM jest skierowane do osób narażonych na upadek z wysokości w codziennej pracy zawodowej. Certyfikat ROJAM jest ważny przez rok.

 

Wróć do bloga