REKONWERSJA

Działania podejmowane wobec żołnierzy odchodzących i zwolnionych ze służby zawodowej mają na celu przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, zmianę kwalifikacji zawodowych oraz podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Formy pomocy rekonwersyjnej: Przekwalifikowanie

Przekwalifikowanie to proces, w którym uprawniona osoba zmienia swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe na nowe, aby móc wykonywać inny zawód. Obejmuje to zdobycie nowych umiejętności w obrębie tego samego zawodu, pozyskanie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy, uzyskanie certyfikatu, licencji, zdanie egzaminu lub uzyskanie wpisu na listę osób uprawnionych do wykonywania określonego zawodu. Celem przekwalifikowania jest zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy na cywilnym rynku pracy.

Uprawnieni:

 • Żołnierz zawodowy na 6 miesięcy przed zwolnieniem ze służby zawodowej, jeśli pełnił tę służbę przez co najmniej 4 lata.
 • Były żołnierz zawodowy w ciągu 2 lat od dnia zwolnienia ze służby zawodowej, jeśli pełnił tę służbę przez co najmniej 4 lata (pomoc w zakresie przekwalifikowania nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków).
 • Małżonka/małżonek żołnierzy zawodowych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych – bezterminowo.
 • Dzieci żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych.

Stawka dla żołnierzy składających wniosek po raz pierwszy wynosi:

 • Po 4 latach służby wojskowej (100% limitu)- 2 736,00zł.
 • Po 9 latach służby wojskowej (200% limitu)- 5 472,00zł.
 • Po 15 latach służby wojskowej (300% limitu)- 8 208,00zł.
 • Przejazdy – 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem; Koszty przejazdów i noclegów pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 km w jedną stronę.
 • Noclegi – 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg przysługujący pracownikowi sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Od 1 stycznia 2023 roku stawka diety za podróże służbowe w kraju wynosi 45,00 zł. Ryczałt za nocleg, który stanowi 150% diety, wynosi 67,50 zł. Zwrot kosztów zakwaterowania w ramach przekwalifikowania zawodowego, obliczany jako 300% ryczałtu za noclegi, wynosi obecnie 202,50 zł.

Oferujemy bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z programu przekwalifikowania zawodowego można uzyskać w regionalnym Wojskowym Biurze Emerytalnym.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj