RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Rojam Major Predkiel sp.j. (z siedzibą w Gdyni, ul. Sanocka 14) oraz Rojam Safety Center sp. z o.o. (z siedzibą w Gdyni, ul. Sanocka 14). Z administratorami można się skontaktować przez e-mail: biuro@rojam.eu lub pod adresem 80-298 Gdańsku, ul. Geodetów 11.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu w jakim zostały podane, w tym realizacji zadań Rojam takich jak prowadzenie sklepu, przeprowadzenie szkoleń i świadczenie innych usług, będących w ofercie Rojam, a także w celu zabezpieczenia interesów Rojam i prowadzenia działań marketingowych. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych są, w zależności od celu w jakim zbieramy dane, art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) lub 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny).
 3. Nasze obiekty (centrum szkoleniowe oraz sklep) są objęte monitoringiem wizyjnym, który rejestruje obraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Prowadzony on jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny administratora).
 4. Dane osobowe przetwarzamy przez okres właściwy dla danej sprawy, np.:
  – dane z monitoringu wizyjnego (nagrania) przechowywane są przez okres maksymalnie 3 miesięcy,
  – dane związane ze szkoleniami przechowywane są odpowiednio do wymogów jednostki certyfikującej, wymogów określonych przepisami prawa lub przez okres 5 lat po zakończeniu szkolenia,
  – dane dotyczące sprzedaży, finansowe i księgowe przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów rachunkowych i podatkowych (zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zabrane),
  – inne dane osobowe przechowywane są zazwyczaj przez okres do 5 lat.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, otrzymania kopii danych, złożenia sprzeciwu a także, w niektórych przypadkach, żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych. Celem realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu z nami.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Rojam (np. certyfikujące szkolenia, świadczące usługi kurierskie, księgowe, a w niektórych przypadkach nasi dostawcy itp.).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych może być obowiązkiem prawnym, obowiązkiem wynikającym z wymagań innych organizacji (np. instytucji certyfikujących w przypadku szkoleń) lub jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji sprawy, do której informacje są zbierane.
 9. Nie przetwarzamy danych osobowych w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 RODO.

Our customers about us

We cooperated with ROJAM Major, Predkiel Sp. J. during the design and implementation of operator belay systems for work above floor level for the Faurecia interior components manufacturing plant in Gorzow Wielkopolski.

The service was performed in accordance with our expectations, honestly, following the principles of health and safety and with attention to safety and high quality.
With all responsibility, we can recommend ROJAM Major Predkiel Sp. J. for any orders to protect workers from falls from heights.

Konecranes and Demag sp. z o.o.

The company Rojam Major, Predkiel sp. j. has performed a full range of services for us, including preparing and conducting construction access training.

The Rojam company presents a high level of service, has reliable and qualified employees, as well as high-end equipment and tools to perform the service reliably, with all safety rules.

Soleos

Our employees regularly participate in courses in construction and rope access techniques organized by Rojam Safety Center Ltd.

The company's teaching staff has all the necessary instructor licenses and vast experience working at height. The topics discussed are richly illustrated with practical examples and presented in a comprehensive manner.

Atem Polska

The company Rojam Major, Predkiel sp.j. performed for us the installation of steel elements necessary to strengthen the load-bearing structure of lighting platforms located under the roof of the Energa Gdańsk Stadium.

The service was performed professionally, and the rope technicians had all the necessary authorizations. We recommend the company Rojam Major, Predkiel sp.j. for any orders using mountaineering methods.

Arena Gdansk sp. z o.o.

Rojam Major, Predkiel sp.j. designed and installed systems for us to protect workers from falls from height - the 3M UniRail rail system.

The installers doing the work have all the necessary licenses and are equipped with the best quality equipment.

Carlsberg Supply Company Polska S.A.

A well-prepared training site, high-quality equipment, and superbly qualified trainers ensure that our employees are perfectly prepared for the exam.
I recommend Rojam. eu to anyone who wants to make sure their employees are perfectly prepared for rope access work.

Rotos360

The company Rojam Major, Predkiel sp.j. performed for us " Belaying systems for employees on O/ZWR objects when accessing overhead cranes".

All work was carried out following the contract and the instructions in force at the employer, in a professional manner, with due care, attention to safety, the art of construction and in accordance with our expectations.

KGHM Polska Miedz

We are satisfied with our previous cooperation with Rojam Major, Predkiel sp.j., whose services we used to implement an order for corrosion protection in the implementation of repairs to coatings on the Opera Leśna building in Sopot.

We hereby refer to Rojam Major, Predkiel sp.j. as a partner that appropriately treats its obligations to the customer. At the same time, we recommend the company as a trustworthy one that provides its services professionally and reliably.

Alstal Konstrukcje sp.z o.o. sp.k.

Send an inquiry:

  Cancel