Antykorozja
Oferujemy prace związane z antykorozją różnorodnego podłoża. W szczególności zajmujemy się antykorozją stali oraz żelbetu, gdzie proponujemy odpowiednio:

  • piaskowanie/ mycie wysokociśnieniowe,
  • malowanie hydrodynamiczne (natryskiem bezpowietrznym) lub ręczne,
  • pomiary grubości powłok malarskich.

 oraz   

  • naprawa pęknięć,
  • odkuwanie miejsc uszkodzonych, skorodowanego zbrojenia,
  • reprofilacja żelbetu,
  • tynkowanie, malowanie.