Jakie są rodzaje zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości?

Prace wysokościowe obejmują wszystkie te czynności, podczas których różnica poziomów między stanowiskiem a posadzką wynosi od 1 metra wzwyż. Takie prace są niebezpieczne i dlatego – aby uniknąć przykrych konsekwencji – trzeba przestrzegać pewnych określonych zasad. Jakie rodzaje zabezpieczeń obowiązują przy pracach wysokościowych? Jakie wymogi musisz koniecznie spełnić?

Wymogi powierzchniowe

Powierzchnie oraz przejścia, na których wykonuje się prace wysokościowe, muszą być wyposażone w specjalistyczne balustrady. Poręcze ochronne muszą być umieszczone na wysokości 1,1 metra wzwyż, natomiast krawężniki powinny mieć wysokość minimum 15 centymetrów. Między krawężnikiem a poręczą powinna być umieszczona poprzeczka zabezpieczająca przed wypadnięciem.

Środki ochrony indywidualnej

W profesjonalnych sklepach można wyposażyć się w wysokiej jakości środki ochrony indywidualnej. Są one nieodzowne w przypadku wykonywania prac wysokościowych.

Indywidualne środki chroniące przed upadkiem z wysokości obejmują:

 1. uprzęże (szelki bezpieczeństwa),
 2. podsystemy łącząco- amortyzujące,
 3. punkty zakotwienia.

Ponadto środki zabezpieczające obejmują m.in.:

 • bariery i osłony,
 • oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac,
 • sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Do środków zabezpieczających można również zaliczyć rozwiązania organizacyjne, a nie tylko techniczne. Chodzi w tym przypadku o asekurację fizyczną ze strony innego pracownika.

Trzeba również pamiętać o tym, że przy pracach budowlanych (zwłaszcza na rusztowaniach), przy wykonywaniu instalacji, przy montażu urządzeń a także przy rozbiórkach budynków obowiązkowo trzeba nosić kask ochronny.

Jak przygotować się do pracy na wysokości?

Przed podjęciem pracy na wysokości należy opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) dla konkretnego zadania.

Trzeba także:

 • wyznaczyć osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg prac wysokościowych,
 • zapewnić środki ochrony indywidualnej i inne środki zabezpieczające,
 • poinstruować pracowników o konkretnych wymaganiach.  

Nadzór powinien być ciągły. Jeśli osoba odpowiedzialna za nadzorowanie oddali się z miejsca wykonywania prac, należy natychmiast je wstrzymać.

Instruktaż pracowników powinien obejmować m.in. kolejność wykonywania poszczególnych czynności, imienny podział pracy, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które obowiązują przy wykonywaniu konkretnych zadań.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj