facebook

Projekty

rojam

SPEKTRUM

Rojam Major, Predkiel Sp.j. z siedzibą w Gdańsku korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

nr Umowy: UDG-SPE.01.2020/311 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/311.

Wartość Projektu: 41 005,00 PLN wkład z Funduszy Europejskich 20 502,50 PLN

 

Planowane efekty: opracowanie nowego systemu zarządzania procesami biznesowymi w obszarze sprzedaży usług, zaprojektowanie struktur organizacyjnych i opisów stanowisk w obszarze sprzedaży usług, zaprojektowanie systemu wynagrodzeń zasadniczych i zmiennych oraz opracowanie ścieżek kariery finansowej, analiza opłacalności inwestycji w budowę nowej siedziby Spółki

 

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

 

Spektrum

Strony internetowe - odee.pl
facebook
Rojam Alpinistyka