Przeglądy drabin

Drabiny i rusztowania są urządzeniami technicznymi, które nazywane są maszynami – definiuje to m.in. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Dlatego też pracodawca ma w obowiązku zadbać o regularne kontrole drabin, schodków czy rusztowań, aby ich użytkowanie nie doprowadziło do pogorszenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Jak często dokonuje się takich inspekcji?
Takie maszyny jak drabiny, schodki i rusztowania jezdne, powinny zostać poddane kontroli przynajmniej raz w roku. Jednak w dużej mierze ma tu znaczenie intensywność ich użytkowania. Mówią o tym akty prawne:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.nr 191, poz. 1596 z późn. zmianami).
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 Poz. 1650 z późn. zmianami).

Kto może przeprowadzić kontrolę?
Inspekcja powinna być wykonywana przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.  

 • potrafi zidentyfikować istniejące usterki,
 • jest zaznajomiona z zaleceniami oraz instrukcjami producenta drabiny,
 • jest uprawniona przez pracodawcę do podejmowania decyzji dotyczących wycofania bądź dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

Nasza wykwalifikowana kadra dokona inspekcji drabin w Państwa firmie. Osoba dokonująca regularnych przeglądów posiada uprawnienia w zakresie prowadzenia przeglądów okresowych schodków, drabin i rusztowań jezdnych.

W ramach przeglądu:

 • dokonujemy inspekcji stanu technicznego drabin, schodków czy rusztowań,
 • kontrolujemy kompleksowość i sprawność rozwiązań zabezpieczających,
 • kontrolujemy kompleksowość oznaczeń i rysunków,  
 • Oznaczamy „maszyny” naklejkami kontrolnymi tzw. plombami,
 • Zgłaszamy konieczność przeprowadzenia naprawy bądź dokonania wymiany,
 • sporządzamy raport z przeprowadzonego przeglądu, który jednocześnie jest listą inwentaryzacyjną drabiny/rusztowań,
 • dokonujemy drobnych naprawy drabin/rusztowań.

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UPRAWNIENIA

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj