RODO dla uczestników szkoleń

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Rojam Major Predkiel sp.j. (z siedzibą w Gdyni, ul. Sanocka 14) oraz Rojam Safety Center sp. z o.o. (z siedzibą w Gdyni, ul. Sanocka 14). Z administratorami można się skontaktować przez e-mail: biuro@rojam.eu lub pod adresem 80-298 Gdańsku, ul. Geodetów 11.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, przeprowadzenia i certyfikacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny), zabezpieczenia interesów Rojam 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny), a jeżeli wyrazili Państwo zgodę na działania marketingowe, także w celu kontaktu i przekazania oferty (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda).
 3. Nasze obiekty (w tym centrum szkoleniowe) są objęte monitoringiem wizyjnym, który rejestruje obraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz ochrony przed roszczeniami. Prowadzony on jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny administratora).
 4. Dane osobowe przetwarzamy przez okres właściwy dla danego szkolenia, zgodnie z wymaganiami jednostki certyfikującej lub określonych przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, otrzymania kopii danych, złożenia sprzeciwu a także, w niektórych przypadkach, żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych. Celem realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu z nami.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa, instytucje certyfikujące oraz podmioty działające na zlecenie Rojam (np. świadczące usługi kurierskie, księgowe lub nasi podwykonawcy).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w szkoleniu.
 9. W przypadku uczestników szkoleń IRATA, dla których jednostką certyfikującą jest Rope Access Trade Association z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Wasze dane zostaną przekazane do państwa trzeciego (to znaczy poza teren Unii Europejskiej). Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Wielkiej Brytanii (rozporządzenie wykonawcze Komisji 2021/1772)
 10. W przypadku uczestników szkoleń ITRA, dla których jednostką certyfikującą jest International Technical Rescue Association z siedzibą w USA, brak jest stwierdzenia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, co może wiązać się z dodatkowymi ryzykami przetwarzania Waszych danych osobowych (np. dostęp do danych przez podmioty inne niż ITRA).

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj