RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Rojam Major Predkiel sp.j. (z siedzibą w Gdyni, ul. Sanocka 14) oraz Rojam Safety Center sp. z o.o. (z siedzibą w Gdyni, ul. Sanocka 14). Z administratorami można się skontaktować przez e-mail: biuro@rojam.eu lub pod adresem 80-298 Gdańsku, ul. Geodetów 11.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu w jakim zostały podane, w tym realizacji zadań Rojam takich jak prowadzenie sklepu, przeprowadzenie szkoleń i świadczenie innych usług, będących w ofercie Rojam, a także w celu zabezpieczenia interesów Rojam i prowadzenia działań marketingowych. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych są, w zależności od celu w jakim zbieramy dane, art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) lub 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny).
 3. Nasze obiekty (centrum szkoleniowe oraz sklep) są objęte monitoringiem wizyjnym, który rejestruje obraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Prowadzony on jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny administratora).
 4. Dane osobowe przetwarzamy przez okres właściwy dla danej sprawy, np.:
  – dane z monitoringu wizyjnego (nagrania) przechowywane są przez okres maksymalnie 3 miesięcy,
  – dane związane ze szkoleniami przechowywane są odpowiednio do wymogów jednostki certyfikującej, wymogów określonych przepisami prawa lub przez okres 5 lat po zakończeniu szkolenia,
  – dane dotyczące sprzedaży, finansowe i księgowe przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów rachunkowych i podatkowych (zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zabrane),
  – inne dane osobowe przechowywane są zazwyczaj przez okres do 5 lat.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, otrzymania kopii danych, złożenia sprzeciwu a także, w niektórych przypadkach, żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych. Celem realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu z nami.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie Rojam (np. certyfikujące szkolenia, świadczące usługi kurierskie, księgowe, a w niektórych przypadkach nasi dostawcy itp.).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 8. Podanie danych osobowych może być obowiązkiem prawnym, obowiązkiem wynikającym z wymagań innych organizacji (np. instytucji certyfikujących w przypadku szkoleń) lub jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji sprawy, do której informacje są zbierane.
 9. Nie przetwarzamy danych osobowych w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 RODO.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj