Bezpieczna praca na wysokości (dostęp budowlany) - szkolenie okresowe

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Liczebność grupy

Teoria do 10 uczestników: 1 instruktor

Praktyka do 6 uczestników: 1 instruktor

Czas trwania

1 dzień

Zakres szkolenia

Minimalny zakres części teoretycznej szkolenia (z wyłączeniem technik dostępu linowego) przy pracy na wysokości obejmuje:

(a) zagrożenia związane z pracą na wysokości,

(b) zasady oceny ryzyka zawodowego i metod jego ograniczania

(c) znajomość podstawowych przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości,

(d) podstawową wiedzę na temat dokumentacji wymaganej podczas prac z uwzględnieniem planu pracy oraz planu ewakuacji,

(e) dobór, dopasowanie i zastosowanie wyposażenia do pracy na wysokości,

(f) zasady inspekcji, konserwacji i utylizacji sprzętu do pracy na wysokości,

(g) rodzaje, wybór i sprawdzanie punktów kotwiczących,

(h) podstawowe techniki pracy w ograniczeniu, pozycjonowania i ze sprzętem wyhamowującym upadek,

(i) zasady postępowania w przypadku zawiśnięcia (siły działające podczas powstrzymywania spadania, nietolerancja wiszenia)

(j) właściwości i ograniczenia sprzętu ewakuacyjnego i ratunkowego,

Minimalny zakres części praktycznej szkolenia (z wyłączeniem technik dostępu linowego) przy pracy na wysokości powinien obejmować:

(a) dobór, zakładanie i dopasowanie środków ochrony indywidualnej,

(b) zasady inspekcji przed i po użyciu środków ochrony indywidualnej,

(c) zasady konserwacji i utylizacji sprzętu do pracy na wysokości,

(d) rodzaje, wybór i sprawdzanie punktów kotwiczących,

(e) obsługa sprzętu ochronnego,

(f) praktyczne wspinanie się po drabinach przy użyciu mocowanych na stałe wertykalnych systemów bezpieczeństwa,

(g) praktyczne wspinanie się po drabinach przy użyciu amortyzatora bezpieczeństwa z podwójną linką,

(h) stosowanie urządzeń samohamownych,

(i) tymczasowe poziome linki bezpieczeństwa,

(j) działania ewakuacyjne i ratunkowe z uwzględnieniem ratowania pracownika podwieszonego po upadku z wysokości, który znajduje się w zasięgu

Certyfikat

Po zdaniu egzaminu kursanci otrzymują certyfikat potwierdzający ich umiejętności oraz podręczne poświadczenie zdanego egzaminu w postaci plastikowej karty.

Certyfikat jest ważny 1 rok*

* 3 lata dla osób kierujących pracami i organizatorów pracy

Wymagania

Kandydat powinien mieć ukończone18 lat
• Kandydat powinien być w dobrej kondycji fizycznej aby podołać zadaniom wymagającym odpowiedniej koordynacji, siły i zwinności.
• Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:
- choroby serca/bóle w klatce piersiowej
- wysokie ciśnienie krwi
- epilepsja, omdlenia
- lęk wysokości, zawroty głowy
- zaburzenia równowagi
- uszkodzenia funkcji kończyn
- uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających
- zaburzenia psychiczne
- cukrzyca

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

szkolenie dotyczy pracowników, którzy odbyli szkolenie podstawowe oraz:

(a) wchodzą, schodzą i wykonują prace na wysokości,

(b) wykorzystują punkty kotwiczenia w dojściach i na stanowiskach pracy,

(c) poruszają się w pionie oraz poziomie pomiędzy punktami kotwiczącymi z zachowaniem ciągłości asekuracji,

(d) stosują sprzęt do pozycjonowania w pozycji roboczej (bez dostępu linowego),

(e) podejmują podstawowe próby ratunkowe w stosunku do osób zawieszonych po upadku z wysokości.

Cele i tematyka szkolenia

Celem szkolenia jest uaktualnienie wiedzy potrzebnej do bezpiecznego wykonywania prac na wysokości przy wykorzystaniu technik dostępu budowlanego. Uczestnik szkolenia posiądzie również wiedzę niezbędną do podjęcia prostej akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia swojego, jak również współpracowników.

Uwagi/rekomendacje

  • W przypadku wykonywania pracy na wysokości o wyższym poziomie zaawansowania, w szczególności na konstrukcjach kratowych, w przestrzeniach zamkniętych, dachach o spadkach powyżej 20%, konieczne jest rozszerzenie zakresu szkolenia.
  • W zależności od specyfiki wykonywanej pracy na wysokości może wystąpić konieczność rozszerzenia minimalnego zakresu szkolenia podstawowego o specyficzne elementy związane z dostępem do miejsca wykonywania pracy, procedury ewakuacyjne i/lub akcje ratownicze.
  • Prace w przestrzeniach zamkniętych, wiążące się ze wspinaniem po konstrukcjach kratowych lub pracą na stromych dachach wymagają dodatkowych specjalistycznych szkoleń

arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl