BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI (DOSTĘP BUDOWLANY) - szkolenie teoretyczne dla pracowników służb bhp oraz kadry zarządzającej okresowe

BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI (DOSTĘP BUDOWLANY) - szkolenie teoretyczne dla pracowników służb bhp oraz kadry zarządzającej (dla pracowników nie wykonujących bezpośrednio prac) okresowe

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Liczebność grupy

Do 10 uczestników: 1 instruktor

Czas trwania

4 godziny

Zakres szkolenia

Minimalny zakres części teoretycznej szkolenia (z wyłączeniem technik dostępu linowego) przy pracy na wysokości obejmuje:

(a) zagrożenia związane z pracą na wysokości,

(b) zasady oceny ryzyka zawodowego i metod jego ograniczania

(c) znajomość podstawowych przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości,

(d) podstawową wiedzę na temat dokumentacji wymaganej podczas prac z uwzględnieniem planu pracy oraz planu ewakuacji,

(e) dobór, dopasowanie i zastosowanie wyposażenia do pracy na wysokości,

(f) zasady inspekcji, konserwacji i utylizacji sprzętu do pracy na wysokości,

(g) rodzaje, wybór i sprawdzanie punktów kotwiczących,

(h) podstawowe techniki pracy w ograniczeniu, pozycjonowania i ze sprzętem wyhamowującym upadek,

(i) zasady postępowania w przypadku zawiśnięcia (siły działające podczas powstrzymywania spadania, nietolerancja wiszenia)

(j) właściwości i ograniczenia sprzętu ewakuacyjnego i ratunkowego,

Certyfikat

Po zdaniu egzaminu kursanci otrzymują certyfikat potwierdzający ich umiejętności oraz podręczne poświadczenie zdanego egzaminu w postaci plastikowej karty.

Certyfikat jest ważny 3 lata

Wymagania

Kandydat powinien mieć ukończone18 lat

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

pracownicy mający związek z pracą na wysokości, ale bezpośrednio jej nie wykonujący, w szczególności dla pracowników służb BHP oraz kadry zarządzającej

Cele i tematyka szkolenia

Celem szkolenia jest uaktualnienie wiedzy potrzebnej do bezpiecznego wykonywania prac na wysokości przy wykorzystaniu technik dostępu budowlanego

Uwagi/rekomendacje

W zależności od specyfiki wykonywanej pracy na wysokości może wystąpić konieczność rozszerzenia minimalnego zakresu szkolenia podstawowego o specyficzne elementy związane z dostępem do miejsca wykonywania pracy, procedury ewakuacyjne i/lub akcje ratownicze.
Prace w przestrzeniach zamkniętych, wiążące się ze wspinaniem po konstrukcjach kratowych lub pracą na stromych dachach wymagają dodatkowych specjalistycznych szkoleń.


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl