Bezpieczna praca na wysokości wg programu ENERGA - szkolenie okresowe

Bezpieczna praca na wysokości według programu ENERGA - szkolenie okresowe

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Liczebność grupy

Do 6 uczestników: 1 instruktor

Czas trwania

1-2 dni

  • pracownicy wykonujący i organizujący prace na wysokości - 2 dni
  • pracownicy pełniący funkcję demonstratorów pracy na wysokości - 2 dni
  • pracownicy dozoru (organizujący i nadzorujący prace na wysokości) - 1 dzień

Zakres szkolenia

Zagadnienia prawne

Sprzęt i wyposażenie           

Technologia pracy na słupach żerdziowych

Technologia pracy na słupach kratowych

Technologia pracy na elewacjach budynków

Technologia pracy na dachach i drabinach

Technologia pracy na obiektach nietypowych

Technologia ewakuacji

Organizacja pracy na wysokości

Pokazy bezpiecznej pracy

Pokazy ewakuacji

Ćwiczenie bezpiecznej pracy

Ćwiczenie ewakuacji

Ćwiczenie organizacji pracy        

Certyfikat

Po zdaniu egzaminu kursanci otrzymują certyfikat potwierdzający ich umiejętności oraz podręczne poświadczenie zdanego egzaminu w postaci plastikowej karty.

Certyfikat jest ważny 5 lat

Wymagania

Kandydat powinien mieć ukończone18 lat
• Kandydat powinien być w dobrej kondycji fizycznej aby podołać zadaniom wymagającym odpowiedniej koordynacji, siły i zwinności.
• Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:
- choroby serca/bóle w klatce piersiowej
- wysokie ciśnienie krwi
- epilepsja, omdlenia
- lęk wysokości, zawroty głowy
- zaburzenia równowagi
- uszkodzenia funkcji kończyn
- uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających
- zaburzenia psychiczne
- cukrzyca

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

  • pracownicy wykonujący i organizujący prace na wysokości 
  • pracownicy pełniący funkcję demonstratorów pracy na wysokości 
  • pracownicy dozoru (organizujący i nadzorujący prace na wysokości) 

Cele i tematyka szkolenia

Szkolenie w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości obejmuje:
1) naukę obycia z wysokością,
2) nauczenie wykonywania czynności zawodowych w powiązaniu z asekuracją przed upadkiem z wysokości.

Uwagi/rekomendacje

  • pracownicy wykonujący i organizujący prace na wysokości przechodzą szkolenie co 5 lat
  • pracownicy pełniący funkcję demonstratorów pracy na wysokości przechodza szkolenie co 3 lata
  • pracownicy dozoru (organizujący i nadzorujący prace na wysokości) przechodza szkolenia co 5 lat

arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl