DOSTĘP BUDOWLANY 0zł !!!

Posiadasz wykształcenie średnie lub niższe? Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie z bezpiecznej pracy na wysokości z elementami ewakuacji.

Koszt po dofinansowaniu wynosi tylko 0,00 zł! Podczas gdy cena rynkowa tego szkolenia waha się w okolicach 450,00 zł.

 

Szkolenie realizowane będzie przez firmę Rojam.

Rekrutacja na kurs prowadzona jest przez  Rojam w projekcie unijnym „Certyfikowany pracownik branży offshore i portowo-logistycznej” realizowanym przez Trigonum Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymagania:

- posiadanie adresu zamieszkania lub zameldowania lub zakładu pracy na terenie województwa pomorskiego

- posiadanie maksymalnie ponadgimnazjalnego wykształcenia – poziom ISCED 3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Brak wykształcenia wyższego)

- zatrudnienie w sektorze mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa

(Na kategorię mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.)

- podpisanie umowy szkoleniowej

- ukończone 25 lat, w szczególności zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia

 

Aby zgłosić się na szkolenie należy:

- wysłać zgłoszenie na szkolenia@rojam.eu

 

Rekrutacja ciągła do końca projektu, tj. do 31 grudnia 2021r. lub do wyczerpania miejsc

 

 

NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE SĄ JUŻ ZAPISANE NA KURS W ROJAM SAFETY CENTER!

W RAMACH PROJEKTU MOŻESZ UCZESTNICZYĆ TYLKO W JEDNYM SZKOLENIU : IRATA lub ITRA lub Z TECHNIK DOSTĘPU BUDOWLANEGO


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl