GWO 

GWO Global Wind Organisation szkolenia zgodne z międzynarodowym standardem kierowane do techników związanych z elektrowniami wiatrowymi.

Liczebność grupy

od 4 do 12 osób

Czas trwania

 • WAH Working at Heights Praca na wysokości 2 dni (1 dzień refresher)
 • FA First Aid Pierwsza Pomoc 2 dni ( 1 dzień refresher)
 • FAW Fire Awareness Ochrona przeciwpożarowa 0,5 dnia
 • MH Manual Handling Ręczne prace transportowe 0,5 dnia
 • SS Sea Survival Przetrwanie na morzu 1 dzień
 • ART Advanced Rescue Training Zaawansowane techniki ratownicze 3 dni

Zakres szkolenia

Szkolenia można realizować w ramach pakietów:

 • BST offshore (WAH, FA, FAW, MH,SS)
 • BST onshore (WAH, FA, FAW, MH)

Częśc teoretyczna szkolenia może byc zrealizowana zdalnie.

Szkolenie z modułów WAH, FA, FAW, MH może byc zrealizowane w dowolnym miejscu z wykorzystaniem naszego Mobilnego Centrum Szkoleniowego.

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia dane kursanta są rejestrowane w systemie WINDA

Wymagania

 • ukończony 18 rok życia,
 • ważne zaświadczenie lekarskie do pracy na wysokości powyżej 3m,
 • posiadanie ważnego ubezpieczenia
 • aktualne szkolenia GWO: Working at Heights, First Aid i Manual Handling-dotyczy tylko szkolenia GWO ART

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

Szkolenie przeznaczone dla osób które chcą rozpocząć prace na turbinach wiatrowych lub pracuja juz w tej branży

Cele i tematyka szkolenia

Szkolenia GWO uczą rozumienia i zmniejszania ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa w branży turbin wiatrowych.

Uwagi/rekomendacje

W przypadku, kiedy uczestnik kursu może wziąć udział w kursie odświeżającym (BSTR)
w ramach określonego modułu szkoleniowego przed datą wygaśnięcia na aktualnym certyfikacie lub dokumentacji szkolenia to należy mieć na względzie, iż jeśli:

- rekord szkolenia zostanie odświeżony w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przed wygaśnięciem poprzedniego szkolenia, jego nowa ważność rozpocznie się od daty ważności poprzedniego certyfikatu do daty w WINDA.

- certyfikat lub dokumentacja szkolenia zostanie odświeżona więcej niż dwa miesiące przed wygaśnięciem, będzie oznaczona datą zakończenia szkolenia jako datą ważną od.

W przypadku wygaśnięcia certyfikatu lub rekordu szkolenia uczestnik kursu musi wziąć udział w pełnych modułach szkolenia wstępnego, aby uzyskać nowy rekord szkolenia

 

Zapisy oraz informacje na temat szkolenia:

tel. +48 882 168 484

szkolenia@rojam.eu

 


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl