IRATA + przestrzenie zamknięte 720zł !!!

Posiadasz wykształcenie średnie lub niższe? Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie z technik dostępu linowego IRATA na poziomie 1 (Level 1), poziomie 2 (Level L2) i poziomie 3 (Level L3) wraz z modułem pracy w przestrzeniach zamkniętych z aparatami ucieczkowymi. Koszt po dofinansowaniu wynosi tylko 720,00 zł! Podczas gdy cena rynkowa tego szkolenia waha się w okolicach 4 500,00 zł.

 

Szkolenie realizowane będzie przez firmę Rojam posiadającą akredytację IRATA 6023/OT.

Rekrutacja na kurs prowadzona jest przez  Rojam w projekcie unijnym „Certyfikowany pracownik branży offshore i portowo-logistycznej” realizowanym przez Trigonum Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wymagania:

- wniesienie wkładu własnego w wysokości 720,00 zł na konto projektu przed rozpoczęciem szkolenia (kwotę wpłaca uczestnik szkolenia) i przesłanie potwierdzenia przelewu bankowy na adres mailowy projektirata@rojam.eu

- posiadanie adresu zamieszkania lub zameldowania lub zakładu pracy na terenie województwa pomorskiego

- posiadanie maksymalnie ponadgimnazjalnego wykształcenia – poziom ISCED 3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Brak wykształcenia wyższego)

- zatrudnienie w sektorze mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa

(Na kategorię mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.)

- podpisanie umowy szkoleniowej

- ukończone 25 lat

 

Aby zgłosić się na szkolenie należy:

- wypełnić wstępny formularz rejestrowy >> FORM <<

- przesłać podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy wraz z umową szkoleniowa na adres mailowy projektirata@rojam.eu (otrzymasz je po wypełnieniu formularza rejestrowego)

- dostarczyć pierwszego dnia szkolenia oryginały podpisanych dokumentów

 

Rekrutacja ciągła do końca projektu, tj. do 31 grudnia 2021r. lub do wyczerpania miejsc

 

Najbliższe terminy kursów w ramach projektu:

 • 20-26/06/2020 brak miejsc
 • 11-17/07/2020 brak miejsc
 • 25-31/07/2020 brak miejsc
 • 08-14/08/2020 brak miejsc
 • 12-18/09/2020 brak miejsc
 • 19-26/09/2020 brak miejsc
 • 26/09-02/10/2020 brak miejsc
 • 10-16/10/2020 brak miejsc
 • 24-30(31)/10/2020 brak miejsc
 • 07-13(14)/11/2020 brak miejsca
 • 21-27/11/2020 brak miejsc
 • 05-11(12)/12/2020 brak miejsc
 • 12-18(19)/12/2020 5 wolnych miejsc
 • 09-15(16)/01/2021 brak miejsc
 • 23-29(30)/01/2021 1 wolne miejsce
 • 06-12(13)/02/2021 brak miejsc
 • 20-26(27)/02/2021 brak miejsc
 • 06-12(13)/03/2021 brak miejsc 
 • 20-26(27)/03/2021 brak miejsc
 • 10-16(17)/04/2021brak miejsc 
 • 24-30/04/2021 1 wolne miejsce 
 • 08-14(15)/05/2021 1 wolne miejsce 
 • 25.09-01.10.2021
 • 23-29.10.2021
 • 20-26.11.2021
 • 04-10.12.2021

 

NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRE SĄ JUŻ ZAPISANE NA KURS W ROJAM SAFETY CENTER!

W RAMACH PROJEKTU MOŻESZ UCZESTNICZYĆ TYLKO W JEDNYM SZKOLENIU : IRATA lub ITRA lub Z TECHNIK DOSTĘPU BUDOWLANEGO


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl