Szkolenie przeznaczone jest dla osób związanych z tematyką ratownictwa wysokościowego PSP, OSP itp., posiadających doświadczenie w pracy na linach. Ratowników wysokościowych, ratowników GOPR, TOPR, techników wysokościowych IRATA itp.

Czas trwania: 6 dni (5 dni szkolenia + 1 dzień egzamin).

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem, który przeprowadzany jest przez niezależnego asesora Organizacji ITRA.

Podczas kursu nauczysz się jak ratować osoby poszkodowane oraz jak stworzyć bezpieczne warunki do pracy na wysokości.

Twoja zdobyta wiedza będzie podparta certyfikatem ITRA Rope Rescue ważnym przez 3 lata.

Masz szansę zdobyć trzy poziomy uprawnień:

  • Level 1 - Responder

Stażysta jako członek zespołu ratowniczego posiada podstawową wiedzę z zakresu technik linowych oraz przy minimalnym nadzorze potrafi reagować na zdarzenia niewymagające zaawansowanych technik. Potrafi korzystać z noszy oraz budować podstawowe stanowiska, systemy zysku mechanicznego oraz poznaje sposoby dotarcia  do poszkodowanego w trudno dostępne miejsca.

 

  • Level 2 - Technician

Technik na tym poziomie jest traktowany w zespole ratowniczym jako specjalista. Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy stanowisk, podwyższonych punktów stanowiskowych (trójnogów) oraz skomplikowanych systemów zysku mechanicznego. Potrafi podjąć niezabezpieczonego poszkodowanego z trudno dostępnych miejsc oraz  przygotować nosze i olinowanie do transportu w wielu kierunkach.

 

  • Level 3 - Advanced

Technik na tym poziomie posiada kompetencje do koordynowania akcji ratowniczych oraz wiedzę z zakresu poziomu 1 i 2. Jest w stanie przeprowadzić zaawansowane akcje o wysokim stopniu trudności wymagające zastosowania rozbudowanych systemów służących do transportu poszkodowanego m.in  tyrolki czy zaawansowane podwyższone punkty stanowiskowe, często wykraczające poza wytyczne zawarte w instrukcjach obsługi sprzętu, który stosuje.

Zagadnienia poruszane podczas kursu:

L1 - Rope Responder

Poziom 1 skierowany jest do osób, nieposiadających wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu technik ratownictwa linowego. Na tym poziomie omawiane są podstawowe węzły ratownicze i podstawowe techniki wysokościowe (podejście, zjazd na linach, zmiana kierunku wykonywania manewrów). Oprócz tego przekazana jest wiedza z zakresu protokołów, procedur bezpieczeństwa, instrukcji bezpiecznego wykonywania manewrów ratowniczych oraz komunikacji wewnątrz zespołów ratowniczych. W części praktycznej szkolenia poruszane są zagadnienia z zakresu budowy prostych systemów zysku mechanicznego (systemów bloczkowych), wyboru i budowy podstawowych stanowisk oraz stanowisk wielopunktowych. Prezentowane są metody autoratownictwa, wyboru oraz budowy systemów do opuszczania i podnoszenia, jak również sposoby ułożenia i zabezpieczania poszkodowanego w noszach.

L2 - Rope Technician

Poziom 2 skierowany jest do osób posiadających już podstawowy zakres wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu technik ratownictwa wysokościowego. Oprócz umiejętności z poziomu 1 omawiane są zaawansowane manewry linowe m.in. przechodzenie przez węzły przy zjeździe oraz przy podchodzeniu. Dodatkowo poruszane są zagadnienia z zakresu wykorzystania i obsługi noszy  ratowniczych (ewakuacja noszy w pionie, przejście z noszami przez krawędź i zmiany położenia pozycji noszy, zasady przygotowania olinowania dla ratownika znajdującego się przy noszach). Kolejnym elementem omawianym na szkoleniu jest wybór i budowa podwyższonych punktów stanowiskowych, mijanie węzłów przy systemach wyciągowych oraz budowa i obsługa złożonych i skomplikowanych systemów zysku mechanicznego.

L3 - Rope Advanced  

Poziom 3 skierowany jest do osób z ugruntowaną wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie technik ratownictwa linowego, jak również technik dostępu linowego. Osoba na tym poziomie potrafi zaprojektować, zorganizować oraz przeprowadzić skomplikowane akcje ratownicze z użyciem technik linowych. Kandydat na poziomie 3 jest w stanie zarządzać zespołem ratowniczym. Oprócz wiedzy z wcześniejszych poziomów, omawiana jest budowa skomplikowanych systemów kierunkowych z wykorzystaniem lin skośnych,  poziomych oraz możliwość sterowania położeniem zespołu ratowniczego. Poruszane są tematy związane z budową stanowisk awaryjnych oraz do zwolnienia pod obciążeniem. Uzupełniona zostanie wiedza z zakresu zaawansowanych węzłów, jak i również wykorzystania i obsługi gotowych systemów bloczkowych (Jiggers, Aztek). Kandydat nauczy się jak podjąć wiszącego poszkodowanego przy użyciu noszy czy budować stanowiska, które będzie można zdemontować z poziomu 0.


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl