KONTROLE, PRZEGLĄDY I KONSERWACJA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ CHRONIĄCYCH PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

KONTROLE, PRZEGLĄDY I KONSERWACJA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ CHRONIĄCYCH PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Liczebność grupy

do 12 osób

Czas trwania

3 dni- 24 godziny

Zakres szkolenia

 1. Omówienie warunków bezpieczeństwa oraz planu szkolenia.
 2. Aktualne normy, przepisy prawa.
 3. Omówienie definicji osoby kompetentnej, odpowiedzialność.
 4. Zakres sprzętu, który osoba kompetentna może kontrolować.
 5. Omówienie SOI oraz zasad działania.
 6. Metody kontroli.
 7. Raportowanie.
 8. Szkolenie przedstawiciela firmy Protekt.
 9. Praktyczne aspekty kontroli SOI.
 10. Szkolenie zgodne z wytycznymi firmy 3M (teoria oraz praktyka)
 11. Praktyczne aspekty podczas kontroli SOI.
 12. Szkolenie zgodne z wytycznymi firmy Miller (teoria i praktyka).
 13. Podsumowanie.
 14. Egzamin teoretyczny i praktyczny

Certyfikat

Uczestnicy, którzy ukończą część praktyczną i teoretyczną oraz zdadzą egzamin otrzymają zaświadczenie.

Termin ważności szkolenia: 5 lat dla sprzętu firmy Protekt; dla pozostałych producentów zaświadczenie nie ma terminu ważności, jednak zalecane jest jego odświeżenie co 3 lata.

Wymagania

Wykazanie się znajomością w zakresie obsługi i użytkowania ŚOI, który podlegać będzie weryfikacji przez prowadzącego

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie udokumentowanych przeglądów ŚOI chroniących przed upadkiem z wysokości.

Cele i tematyka szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnej do wykonywania kontroli środków ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodnie z normą PN-EN 365.

Upoważnia do przeprowadzenia kontroli ŚOI, obejmuje sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości producentów: Sala (3M), Honeywell-Miller, Protekt, Lubawa.

Uwagi/rekomendacje

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie klienta*

*koszt szkolenia jest wyceniany indywidualnie, prosimy o kontakt szkolenia@rojam.eu


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl