mechanizm ZIT

Grupa docelowa:

1.Osoby bezrobotne (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy:

 • Osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • Kobiety;
 • Osoby z niepełnosprawnościami;
 • Osoby długotrwale bezrobotne;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat.

2.Osoby pracujące, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (tzw. osoby ubogie pracujące).

Oferowane wsparcie to m.in.:

 • Indywidualne wsparcie psychologiczno- doradcze;
 • Identyfikacja potrzeb- opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Kursy i szkolenia zawodowe (IRATA, ITRA, GWO i inne szkolenia z naszej oferty);
 • Staże zawodowe;

 

Nie wiesz czy ta forma wsparcia jest dla Ciebe? skontaktuj sie z nami:

☎️+48 882 168 484
????szkolenia@rojam.eu
 

 

 

Projekt pn. „30+ na start- edycja III”

Obszar realizacji: Gdynia, Sopot, Gdański oraz powiaty: pucki i wejherowski

Projekt pn. „Pracownicy 30+ - program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego edycja III”

Obszar realizacji: Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiaty: kartuski, nowodworski, gdański, tczewski, wejherowski i pucki.

Projekt pn. „30+ wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot edycja III”

Obszar realizacji: Gdynia i Sopot

Projekt pn. „Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV”

Obszar realizacji: Gdańsk, powiat gdański

Projekt pn. „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo- etap III”

Obszar działania: powiat gdański, powiat tczewski, Gdańsk

Projekt pn. „Cała Naprzód edycja III”

Obszar realizacji: Gdańsk, Gdynia, Sopot, powiat gdański, powiat tczewski

 
 

arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl