OTDL

szkolenie do pracy na wysokościach
w dostępie linowych (system polski)

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Jest Polską odpowiedzią na szkolenie SPRAT i IRATA. System szkolenia oraz standardy bezpieczeństwa wytyczone przez OTDL nie odbiegają od tych ustanowionych przez zagranicznych kolegów. Certyfikat jest akceptowany przez wielu przedsiębiorców na polskim rynku, nie akceptowany za granicą.

Poziomy kwalifikacyjne:

Poziom 1. Stażysta dostępu linowego

pracownik na tym poziomie jest zdolny do wykonywania prac z wykorzystaniem dostępu linowego pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2. Technik dostępu linowego

pracownik na tym poziomie posiada wiedzę i umiejętności pozwalające przygotowywać stanowiska, budować oraz obsługiwać systemy wyciągowe, brać udział w akcjach ratowniczych. Prace w dostępie linowym może wykonywać pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Kandydaci przystępujący do certyfikacji OTDL na poziomie 2 muszą posiadać certyfikat stażysty dostępu linowego P1 co najmniej 1 rok. Certyfikat stażysty dostępu linowego w dniu egzaminu musi być ważny. Kandydat powinien mieć doświadczenie, jako stażysta dostępu linowego P1, w wymiarze minimum 1000 godzin udokumentowanych w książce
prac.

Poziom 3. Specjalista dostępu linowego

pracownik na tym poziomie posiada pełną wiedzę oraz umiejętności z zakresu dostępu linowego pozwalającą mu również przygotowywać oraz nadzorować pracę innych pracowników z poziomów 1 i 2.

Kandydaci przystępujący do certyfikacji OTDL na poziomie 3 muszą posiadać certyfikat stażysty dostępu linowego P2 co najmniej 1 rok. Certyfikat stażysty dostępu linowego w dniu egzaminu musi być ważny. Kandydat powinien mieć doświadczenie, jako stażysta dostępu linowego P2, w wymiarze minimum 1000 godzin udokumentowanych w książce prac oraz ważny kurs I pomocy.

BEZPOŚREDNIE PRZEJŚCIE NA POZIOM P2 TECHNIKA DOSTĘPU LINOWEGO

  • kandydat powinien mieć minimum 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu prac metodami dostępu linowego z użyciem dwóch lin - doświadczenie liczone jest od czasu ukończenia pierwszego kursu z zakresu pracy w dostępie linowym,
  • w tym okresie kandydat powinien mieć zgromadzone doświadczenie w wymiarze minimum 2000 godzin w dostępie linowym,
  • kandydat musi spełnić wszelkie wymagania, jakie są określone dla poziomu Technika Dostępu Linowego, zawarte w dokumencie Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego: System Certyfikacji

BEZPOŚREDNIE PRZEJŚCIE NA POZIOM P3 SPECJALISTY DOSTĘPU LINOWEGO

  • kandydat powinien mieć minimum 4 letnie doświadczenie w pracach dostępu linowego z użyciem dwóch lin, doświadczenie liczone jest od czasu ukończenia pierwszego kursu z zakresu pracy w dostępie linowym,
  • w tym okresie kandydat powinien mieć zgromadzone doświadczenie w wymiarze minimum 3000 godzin w dostępie linowym,
  • kandydat musi spełnić wszelkie wymagania, jakie są określone dla poziomu Specjalisty Dostępu Linowego, zawarte w dokumencie Wytyczne Organizacji Techników Dostępu Linowego: System Certyfikacji,
  • kandydat do bezpośredniego przejścia na poziom Specjalisty Dostępu Linowego powinien przedstawić przynajmniej dwa listy referencyjne, od aktualnych lub byłych pracodawców,  rekomendujące go do kierowania zespołem,
  • kandydat powinien posiadać aktualny kurs pierwszej pomocy (nie starszy niż 3 lata).

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat organizacji OTDL oraz dziennik pracy w którym odnotowywany jest przebieg pracy zawodowej danego technika. Każdy certyfikat, niezależnie od poziomu, jest wydawany na okres 3 lat. Po upływie tego terminu należy przystąpić do szkolenia odnawiającego i zdać egzamin przed akredytowanym egzaminatorem OTDL.

 

Tu możesz zapisac się na szkolenie:

https://rojam.eu/szkolenia/harmonogram,5,pl.html


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl