POŻYCZKI NA SZKOLENIA 0%

Pożyczka w ramach rządowego programu "Inwestuj w rozwój"

 

 • Pożyczka 0%
 • Dla kogo? Dla osób pełnoletnich zamieszkujących na obszarze Polski
 • Maksymalna kwota pożyczki: 30 tys. zł
 • Umorzenie do 25% udzielonej pożyczki
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.). Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią

więcej na: inwestujwrozwoj.pl

 

 

Pożyczka w ramach Funduszu "OPEN"

bliższy nabór rozpocznie się 6 września 2021

 • Pożyczka 0%
 • Dla kogo? Dla osób pełnoletnich zamieszkujących na obszarze Polski. Dla osób zatrudnionych, przedsiębiorców jak i nie niepracujących.
 • Maksymalna kwota pożyczki: 100 tys. zł
 • Umorzenie do 25% udzielonej pożyczki
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki

 więcej na: open.frp.pl

 

Warunki jakie trzeba spełnić, aby uzyskać maksymalne (25%) umorzenie pożyczki?

 • 15% za ukończenie wybranej formy kształcenia (potwierdzone odpowiednim dokumentem, tj. certyfikatem, dyplomem, zaświadczeniem, etc., dostarczonym Operatorowi w ciągu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia);
 • 20% za spełnienie powyższego warunku plus terminowość w spłacaniu rat;
 • 25% za spełnienie powyższych wymogów plus osiągnięcie i wykazanie (w okresie do jednego roku od dnia zakończenia kształcenia) wymiernych korzyści na skutek ukończonej formy edukacji, tj. w przypadku osób bezrobotnych – podjęcie zatrudnienia, w przypadku osób pracujących – awans zawodowy bądź podwyżka w wysokości 15% brutto, ewentualnie przekwalifikowanie zawodowe zgodne z nabytymi kwalifikacjami.

arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl