POŻYCZKI NA SZKOLENIA 0%

Pożyczka w ramach rządowego programu "Inwestuj w rozwój"

  • Pożyczka 0%
  • Dla kogo? Dla osób pełnoletnich zamieszkujących na obszarze Polski
  • Wnioskowana kwota: do 100 tys. zł
  • Umorzenie do 25% udzielonej pożyczki
  • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.). Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią

więcej na: inwestujwrozwoj.pl

 

 

Pożyczka w ramach Funduszu "OPEN"

  • Pożyczka 0%
  • Dla kogo? Dla osób pełnoletnich zamieszkujących na obszarze Polski
  • Wnioskowana kwota: do 100 tys. zł
  • Umorzenie do 25% udzielonej pożyczki
  • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki

 więcej na: open.frp.pl


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl