Przestrzenie zamknięte bez aparatów ucieczkowych

Przestrzenie zamknięte bez aparatów ucieczkowych

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Liczebność grupy

Do 6 uczestników: 1 instruktor

Czas trwania

1 dzień

Zakres szkolenia

Szkolenie obejmuje przepisy, praktyki w pracy oraz wymagania dotyczące bezpiecznego wchodzenia do ograniczonych przestrzeni bez konieczności użycia aparatów ucieczkowych

Certyfikat

Uczestnicy którzy ukończą część praktyczną i teoretyczną otrzymają certyfikat

Wymagania

• Kandydat powinien mieć ukończone18 lat
• Kandydat powinien być w dobrej kondycji fizycznej aby podołać zadaniom wymagającym odpowiedniej koordynacji, siły i zwinności.
• Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:
- choroby serca/bóle w klatce piersiowej
- wysokie ciśnienie krwi
- epilepsja, omdlenia
- lęk wysokości, zawroty głowy
- zaburzenia równowagi
- uszkodzenia funkcji kończyn
- uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających
- zaburzenia psychiczne
- cukrzyca

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

Osoby pracujące w przestrzeniach ograniczonych bez konieczności użycia aparatów ucieczkowych

Cele i tematyka szkolenia

 1. przepisy dotyczące pracy w ograniczonych przestrzeniach
 2. definicje i rozpoznanie ograniczonych przestrzeni
 3. przykłady ograniczonych przestrzeni i ich kategorie
 4. komunikacja/ akcje ratunkowe
 5. obowiązki osób biorących udział w pracach w ograniczonych przestrzeniach
 6. bezpieczne prowadzenie pracy z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej
 7. ocena ryzyka
 8. charakterystyka sprzętu i ograniczenia
 9. konserwacja sprzętu i wymagania związane z inspekcja
 10. pionowy kanał wejściowy i wyjściowy- drabiny
 11. wykorzystanie trójnoga i wyciągarki
 12. odpowiednie stosowanie technik wykrywania gazu

Uwagi/rekomendacje

Certyfikat ważny przez 3 lata


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl