Ratownictwo wysokościowe zgodnie z wytycznymi KSRG w zakresie podstawowym

Ratownictwo wysokościowe zgodnie z wytycznymi KSRG w zakresie podstawowym

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

 

Czas trwania

24 godziny

Zakres szkolenia

Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w ksrg. Zakres działań podstawowych i obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Sprzęt pożarniczy i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym.

Węzły i stanowiska w ratownictwie wysokościowym.

Techniki dotarcia do miejsca zdarzenia/ poszkodowanego oraz asekuracja i autoasekuracja w terenie eksponowanym; samo ratowanie.

Techniki ratownicze i ewakuacyjne.

Certyfikat

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na 100% zajęć przewidzianych programem szkolenia oraz zaliczenie wszystkich elementów szkolenia określonych praktycznymi celami szczegółowymi.

Słuchacz, który spełnił ww wymogi otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wymagania

Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na 100% zajęć przewidzianych programem szkolenia oraz zaliczenie wszystkich elementów szkolenia określonych praktycznymi celami szczegółowymi.

Słuchacz, który spełnił ww wymogi otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

Strażacy PSP, strażak ratownik OSP

Cele i tematyka szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania zadań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym, określonym „Zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym”.

 


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl