REKONWERSJA

Ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej celem przygotowania ich do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, przekwalifikowania zawodowego i samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej.


Formy pomocy rekonwersyjnej:

 1. Przekwalifikowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu

 

Wysokość limitów zwracanych kosztów wynosi za:

 1. Korzystanie z przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu:
  • po 4 latach służby wojskowej - 100% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
  • po 9 latach służby wojskowej - 200% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego;
  • po 15 latach służby wojskowej - 300% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego,
 2. Przejazdy - 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem; Koszty przejazdów i noclegów pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 km w jedną stronę.
 3. Noclegi - 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg przysługujący pracownikowi sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

Pomoc rekonwersyjna w postaci przekwalifikowania zawodowego i przyuczenia do zawodu udzielana jest:

 1. Żołnierzowi zawodowemu na podstawie wniosku złożonego w jednostce wojskowej do dyrektora WBE (za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej kierownika OAZ);
 2. Byłemu żołnierzowi zawodowemu na podstawie wniosku złożonego w WKU lub WSzW do dyrektora WBE; (za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza kierownika OAZ);

arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl