SPRAT

MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIE DO PRAC NA WYSOKOŚCI
W DOSTĘPIE LINOWYM (SYSTEM AMERYKAŃSKI)

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Czas trwania:

5 dni szkolenia + 1 dzień egzamin

Szkolenie składa się m.in. z części teoretycznej, gdzie poruszane są zagadnienia związane z pracą na wysokości. Główną częścią jest jednak szkolenie praktyczne, obejmujące techniki stosowane w pracach na wysokości. Ostatni dzień szkolenia to egzamin praktyczny, który jest przeprowadzany przez niezależnego egzaminatora akredytowanego przez SPRAT

Poziomy kwalifikacyjne:

Poziom 1. Technik stażysta

Na tym poziomie Technik jest zdolny do wykonania działań dostępu linowego w ograniczonym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Poziom 2. Technik dostępu linowego – Specjalista

Technik posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego, przygotowuje stanowiska i bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem specjalisty poziomu Aby przystąpić do szkolenia na poziom 2 kandydat mieć min. 6-cio miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku pracy min. 500 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami SPRAT na poziomie 1.

Poziom 3. Technik dostępu linowego – Nadzorujący

Technik nadzoruje prace, bierze pełną odpowiedzialność za dane roboty oraz grupy podlegających mu pracowników. Prezentuje pełną wiedzę oraz umiejętności z poziomów 1, 2 i 3. Posiada kompleksową wiedzę na temat zaawansowanych technik ratowniczych.Aby przystąpić do szkolenia na poziom 3 kandydat mieć mieć udokumentowane w swoim dzienniku pracy min. 500 godzin pracy jako technik na poziomie 2. oraz musi posiadać aktualny certyfikat pierwszej pomocy.

 

 

 

SPRAT DIRECT ENTRY 2

  • udokumentowane przynajmniej 500 godzin pracy w systemie dwulinowym,
  • CV z minimum dwoma referencjami zawodowymi zawierającymi pełne dane pracodawcy, stanowisko, doświadczenie zawodowe,
  • listy polecające od kierownika prac lub klienta,
  • wypełniony WORK-log lub skan Logbook’a.

SPRAT DIRECT ENTRY 3

  • udokumentowane przynajmniej 1000 godzin pracy w systemie dwulinowym,
  • CV z minimum dwoma referencjami zawodowymi zawierającymi pełne dane pracodawcy, stanowisko, doświadczenie zawodowe,
  • listy polecające od kierownika prac lub klienta,
  • wypełniony WORK-log lub skan Logbook’a,
  • certyfikat I pomocy,
  • certyfikat na poziomie L3 z innej organizacji np. IRATA.

Osoby przystępujące do kursu SPRAT DIRECT ENTRY muszą dostarczyć wszystkie dokumenty do biura nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia. Zostają one objęte weryfikacją przez organizację SPRAT.

Certyfikaty:

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują certyfikat organizacji SPRAT oraz dziennik pracy w którym odnotowywany jest przebieg pracy zawodowej danego technika. Każdy certyfikat, niezależnie od poziomu, jest wydawany na okres 3 lat. Po upływie tego terminu należy przystąpić do szkolenia odnawiającego i zdać egzamin przed akredytowanym egzaminatorem SPRAT.


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl