IRATA

międzynarodowe szkolenie do prac na wysokości
w dostępie linowym

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Czas trwania:

5-6 dni (4-5 dni szkoleniowych + 1 dzień egzaminacyjny)

IRATA (skrót od Industrial Rope Access Trade Association) to organizacja, która powstała pod koniec lat 80 ubiegłego wieku. Opracowała ona procedury bezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy na wysokości oraz system szkolenia do prac na wysokości i kryteria oceny specjalistów dostępu linowego. Uprawnienia potwierdzone certyfikatem IRATA są obecnie uznawanych za jedne z najlepszych na świecie. Certyfikaty wydawane przez tę organizację są wymagane oraz powszechnie akceptowane przez większość pracodawców w wielu krajach świata.

Poziomy kwalifikacyjne

Poziom 1. Technik dostępu linowego:

Technik z kwalifikacjami na poziomie 1 może wykonywać działania dostępu linowego w ograniczonym zakresie i zawsze pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje na poziomie 3.

Poziom 2. Technik dostępu linowego- Specjalista:

Technik reprezentujący ten poziom ma pełną wiedzę oraz rozległe umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego. Ponadto przygotowuje stanowiska oraz, jeśli jest taka potrzeba, bierze udział w akcjach ratowniczych prowadzonych pod nadzorem specjalisty z poziomu 3.

Wymagania:

  • minimum 12-miesięczne doświadczenie w pracy wysokościowej,
  • udokumentowane minimum 1000 godzin pracy w charakterze technika z kwalifikacjami na poziomie 1.

Poziom 3. Technik dostępu linowego – Nadzorujący:

Technik na tym poziomie nadzoruje prace na wysokości i bierze za nie pełną odpowiedzialność. Odpowiada również za grupę podlegających mu pracowników. Specjalista na tym etapie posiada kompetencje nabyte na poziomach 1, 2 oraz 3. To w praktyce oznacza pełną wiedzę zarówno na temat zaawansowanych technik ratowniczych, przepisów prawnych, jak również systemu certyfikacji IRATA. Nadzorujący technik dostępu linowego posiada także aktualny certyfikat z pierwszej pomocy.

Wymagania:

  • minimum 12-miesięczne doświadczenie w pracy na wysokościach,
  • udokumentowanie minimum 1000 godzin pracy w charakterze technika z kwalifikacjami IRATA na poziomie 2.

 

Certyfikat

Poświadczeniem ukończenia szkolenia jest certyfikat organizacji IRATA. Absolwenci otrzymują również tzw. Logbook, w którym od tej chwili będą dokumentować przebieg swojej pracy zawodowej.

Certyfikaty, niezależnie od poziomu zaawansowania kursu, są wydawane na okres 3 lat. Po tym czasie należy ponownie odbyć szkolenie celem nie tylko odświeżenia posiadanych uprawnień, ale również wejścia na wyższy poziom certyfikacji.

Do szkolenia należy przystąpić również w sytuacji, kiedy technik nie brał udziału w pracach wysokościowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Tu możesz zapisać się na szkolenie: 

https://rojam.eu/szkolenia/harmonogram,5,pl.html


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl