Szkolenie arborystyczne poziom A i B + pilarz

Szkolenie arborystyczne poziom A i B + pilarz

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Liczebność grupy

do 6 osób

Czas trwania

15 dni (120 godzin)

Zakres szkolenia

 • zasady BHP
 • dobór oraz podstawowe informacje na temat sprzętu stosowanego w wspinaczce drzewnej
 • techniki dostępu linowego we wspinaczce drzewnej
 • metody oraz techniki pracy narzędziami tnącymi podczas pielęgnacji drzew i krzewów
 • wprowadzenie do systemów wzmocnień mechanicznych drzew
 • procedury związane z przystąpieniem do pracy na drzewie (inspekcja, organizacja)
 • węzły stosowane podczas wspinaczki drzewnej z użyciem technik dostępu linowego.
 • techniki instalacji lin
 • techniki wejścia na drzewo
 • techniki poruszania się w koronie drzewa, oraz techniki nadawania pozycji pracy
 • procedury oraz techniki ratowania z drzewa
 • podstawy kontroli ładunku (Rigging) 
 • użytkowanie i obsługa pilarki;
 • techniki ścinki i obalania drzew
 • techniki okrzesywania i przerzynki drewna
 • bezpieczeństwo i higieny pracy przy eksploatacji pilarki,
 • Dobór oraz podstawowe informacje na temat sprzętu stosowanego podczas sekcyjnej ścinki drzew.
 • Techniki cięcia na wysokości 
 • Siły powstające podczas kontroli ładunku 
 • Procedury związane z przystąpieniem do pracy na drzewie (inspekcja, organizacja) 
 • Procedury związane z przystąpieniem do pracy na drzewie (inspekcja, organizacja) 
 • Techniki poruszania się w drzewołazach, oraz pozycjonowanie się na pniu
 • Kontrola ładunku
 • Procedury oraz techniki ratowania z pnia drzewa.

Certyfikat

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wymagania

Kandydat powinien mieć ukończone18 lat
• Kandydat powinien być w dobrej kondycji fizycznej aby podołać zadaniom wymagającym odpowiedniej koordynacji, siły i zwinności.
• Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:

- choroby serca/bóle w klatce piersiowej
- wysokie ciśnienie krwi
- epilepsja, omdlenia
- lęk wysokości, zawroty głowy
- zaburzenia równowagi
- uszkodzenia funkcji kończyn
- uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających
- zaburzenia psychiczne
- cukrzyca

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

Kurs jest przeznaczony dla osób które chcą nabyć wiedzę potrzebną do wykonywania ścinki sekcyjnej drzew przy użyciu pilarki spalinowej w koronie drzewa. 

Cele i tematyka szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowej wiedzy potrzebnej do bezpiecznego wykonywania ścinki sekcyjnej drzew. Uczestnik szkolenia posiądzie również wiedzę niezbędną do podjęcia prostej akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia swojego, jak również współpracowników.

Uwagi/rekomendacje

Zaświadczenie jest honorowane przy dopuszczeniu do certyfikacji European Treeworker lub kursie ścinki sekcyjnej. 

 

Tu możesz zapisać się na szkolenie:

https://rojam.eu/szkolenia/harmonogram,5,pl.html


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl