Techniki dostępu linowego - szkolenie okresowe

Techniki dostępu linowego - szkolenie okresowe

Sprawdź technika IRATAKodeks bezpiecznej pracy na wysokości

Liczebność grupy

Do 6 uczestników: 1 instruktor

Czas trwania

16 godzin

Zakres szkolenia

Minimalny zakres części teoretycznej szkolenia podstawowego z zakresu technik dostępu linowego powinien uwzględniać:

(a) zagrożenia związane z pracą na wysokości,

(b) zasady oceny ryzyka zawodowego i metod jego ograniczania

(c) znajomość podstawowych przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości,

(d) podstawową wiedzę na temat dokumentacji wymaganej podczas prac z uwzględnieniem planu pracy oraz planu ewakuacji,

(e) dobór, dopasowanie i zastosowanie wyposażenia do pracy w dostępie linowym,

(f) zasady inspekcji, konserwacji i utylizacji sprzętu do pracy na wysokości,

(g) rodzaje, wybór i sprawdzanie punktów kotwiczących,

(h) podstawowe techniki pracy w ograniczeniu, pozycjonowania i ze sprzętem wyhamowującym upadek,

(i) zasady postępowania w przypadku zawiśnięcia (siły działające podczas powstrzymywania spadania, nietolerancja wiszenia)

(j) właściwości i ograniczenia sprzętu ewakuacyjnego i ratunkowego,

(k) znajomość trójkąta sił,

(l) znajomość podstawowych systemów wyciągowych,

(a) budowa i obsługa stanowiska odpuszczanego.

18. Minimalny zakres części praktycznej szkolenia podstawowego z zakresu technik dostępu linowego:

(a) dobór, zakładanie i dopasowanie środków ochrony indywidualnej do pracy w dostępie linowym,

(b) zasady inspekcji przed użyciem środków ochrony indywidualnej do pracy w dostępie linowym,

(c) konserwacji i utylizacji sprzętu do pracy na wysokości,

(d) rodzaje, wybór i sprawdzanie punktów kotwiczących,

(e) obsługa przyrządów; przyrządy asekuracyjne, zjazdowe i do podchodzenia,

(f) wiązanie węzłów,

(g) budowa stanowisk (podstawowe, małe typ„Y”),

(h) sposoby ochrony lin i taśm stanowiskowych,

(i) pakowanie i zwijanie lin,

(j) zjazd, podchodzenie, zamiana ze zjazdu w podchodzenie i odwrotnie,

(k) schodzenie po na linie na przyrządach zaciskowych,

Certyfikat

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wymagania

Wymagania:

• Kandydat powinien mieć ukończone18 lat
• Kandydat powinien być w dobrej kondycji fizycznej aby podołać zadaniom wymagającym odpowiedniej koordynacji, siły i zwinności.
• Kandydat nie może posiadać przeciwwskazań do pracy na wysokości, takich jak:
- choroby serca/bóle w klatce piersiowej
- wysokie ciśnienie krwi
- epilepsja, omdlenia
- lęk wysokości, zawroty głowy
- zaburzenia równowagi
- uszkodzenia funkcji kończyn
- uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających
- zaburzenia psychiczne
- cukrzyca

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu

(a) wchodzą, schodzą i wykonują prace na wysokości,

(b) wykorzystują punkty kotwiczenia w dojściach i na stanowiskach pracy,

(c) poruszają się w pionie oraz poziomie pomiędzy punktami kotwiczącymi z zachowaniem ciągłości asekuracji,

(d) stosują sprzęt do pozycjonowania w pozycji roboczej (bez dostępu linowego),

(e) podejmują podstawowe próby ratunkowe w stosunku do osób zawieszonych po upadku z wysokości., oraz

(b) wykonują prace przy użyciu technik dostępu linowego z wykorzystaniem systemu dwulinowego.

Cele i tematyka szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowej wiedzy potrzebnej do bezpiecznego wykonywania prac na wysokości przy wykorzystaniu technik dostępu linowego. Uczestnik szkolenia posiadzie również wiedzę niezbędną do podjęcia prostej akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia swojego, jak również współpracowników.

Uwagi/rekomendacje

Szkolenie okresowe musi odbyć się minimum raz w roku dla pracowników wykonujących prace na wysokości i raz na 3 lata dla osób kierujących pracami i organizatorów pracy


arrowleft arrowright

logo2

instagram facebook vimeo

Adres:

Centrum Technik Wysokościowych ROJAM

80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 25

Telefon kontaktowy:

+48 882 168 484

Email:

szkolenia@rojam.eu

Strony internetowe - odee.pl