To musisz wiedzieć o osobie kompetentnej do kontroli ŚOI

Norma EN365 opisuje osobę kompetentną w następujący sposób: Jest to osoba wykształcona w zakresie aktualnych wymagań dotyczących badań okresowych, zaleceń i instrukcji wydanych przez producenta, stosowanych dla danego składnika, podsystemu, sytemu.

Wymagania względem osoby kompetentnej

☑ UWAGA 1: Zaleca się, aby taka osoba była zdolna do identyfikacji i oceny znaczenia uszkodzeń, inicjowała podjęcie działań naprawczych oraz posiadania umiejętności i możliwości niezbędne do ich wykonania.
 
☑ UWAGA 2: Może być niezbędne szkolenia osoby kompetentnej przeprowadzone przez producenta lub jego autoryzowanego reprezentanta w zakresie poszczególnych środków ochrony indywidualnej oraz innego sprzętu, np. odpowiedniego ich skomplikowania albo nowoczesności, bądź gdy krytyczna wiedza w zakresie bezpieczeństwa jest niezbędna do rozłożenia, powtórnego złożenia lub oceny środków ochrony indywidualnej oraz innego sprzętu. Może być niezbędne powtarzanie szkolenia z uwagi na modyfikacje i stosowanie nowszych wersji sprzętu.
 
☑ UWAGA 3: Osoba może być kompetentna do przeprowadzenia badań okresowych jednego określonego środka ochrony indywidualnej lub innego sprzętu bądź może być kompetentna do badania kilku modeli.

Prościej o osobie kompetentnej

Osoba kompetentna powinna cechować się zrozumieniem zasad działania sprzętu, możliwych do wystąpienia wad, zużyć itp. Powinna posiadać wiedzę z zakresu użytkowania danego sprzętu, jeśli nie tego samego to chociaż działającego na podobnej zasadzie. Mówimy tutaj o wiedzy praktycznej jak również teoretycznej. Natomiast głównie doświadczenie pozwala na wykrycie wad i uszkodzeń. Umożliwia ono również ocenę, jak bardzo są one poważne i czy wpływają na bezpieczeństwo użytkownika. Osoba kompetentna posiada zdolność do podjęcia właściwego działania.  W sposób zdecydowany podejmie się werdyktu czy dane urządzenie można dopuścić do dalszej eksploatacji.

Ważne jest aby, osoba wykonująca przegląd okresowy ŚOI była upoważniona przez pracodawcę do przeprowadzenia takiej kontroli. Pamiętajmy, że to pracodawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie osoby, która ma odpowiednie kompetencje do sprawdzania sprzętu „wysokościowego”. Oczywiście w swoim wyborze może się kierować certyfikatami ukończonych szkoleń z kontroli ŚOI. Na pewno będzie to ważnym argumentem przy dokonywaniu wyboru.

Bardzo często producenci sprzętu organizują takie szkolenia.
Pytanie jednak czy osoba, która ukończyła szkolenie z przeglądu ŚOI firmy XXX automatycznie jest osobą kompetentną wg EN 365?
Moim zdaniem NIE. Często takim osobom brakuje odpowiedniego doświadczenia w użytkowaniu takiego sprzętu. Przez co nie są w stanie prawidłowo identyfikować możliwych defektów kontrolowanego sprzętu. Dlatego też, tylko teoria wraz z praktyką pozwalają na otrzymanie statusu Osoby Kompetentnej.
Warto też zaznaczyć, że w przepisach prawa nie ma zapisu określającego wymóg posiadania przez Osobę Kompetentną konkretnego certyfikatu.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

    Anuluj