BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Baza Usług Rozwojowych to serwis, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Serwis to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych- szkoleń, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Pamiętaj, że w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz wiele szkoleń dofinansowanych (są odpowiednio oznaczone w części „możliwość dofinansowania”). Oznacza to, że możesz z nich skorzystać bezpłatnie, albo po znacznie niższych kosztach. O szczegółach dowiesz się klikając w temat interesującego Cię szkolenia.

Baza nie obejmuje uczestników i firm z województwa pomorskiego i mazowieckiego.

 • województwo lubelskie 

Nabór dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Do 29 września potrwa nabór dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu na dofinansowanie usług rozwojowych. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego, które wykazują w latach 2019, 2020, 2021, 2022 średnioroczny przyrost przychodów o 20 % i więcej.Przy wyborze usługi rozwojowej należy pamiętać, by termin jej zakończenia nie przekroczył 31 października. Maksymalna kwota dofinansowania na pojedynczą usługę rozwojową wynosi 5 tys. zł, maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo może wynieść 15 tys. zł w roku kalendarzowym. Kwota alokacji w ramach naboru wynosi: 450 tys. zł.

więcej  

 • województwo lubuskie

Lubuskie Bony Rozwojowe – do końca listopada

Do 30 listopada 2023 r. przedłużony został termin realizacji projektu „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II”. Operator poinformował, że nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu prowadzony będzie do 7 listopada.  
Projekt „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim – edycja II” jest realizowany na terenie województwa lubuskiego w subregionie zielonogórskim w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, żagańskim, żarskim, zielonogórskim oraz mieście Zielona Góra. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego oraz ich pracownicy.

więcej informacji tutaj

 • województwo podlaskie

Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

5 października zostanie uruchomiony otwarty nabór do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nawet 15 tys. zł na osobę. Nabór skierowany będzie do mieszkańców subregionu suwalskiego tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego. Osoby poniżej 25 roku życia mogą też składać wnioski oraz wziąć udział w projekcie w ramach Poddziałania 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”.

więcej 

 • województwo małopolskie

Nowy nabór na bony dla MŚP z subregionu tarnowskiego

7 września rozpoczął się nabór  wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 160 tys. zł. Nabór skierowany jest wyłącznie do osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do MŚP zdefiniowanych jako mikroprzedsiębiorstwa z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów). Nabór skierowany jest także do tych MŚP, które zatrudniają i planują oddelegować do udziału w usługach rozwojowych, osoby posiadające status uchodźców wojennych z Ukrainy. Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.

Więcej informacji tutaj

 Nabór na Sądeckie Bony Szkoleniowe

Od 5 września trwa nabór na Sądeckie Bony Szkoleniowe. Wybrane usługi trzeba zrealizować najpóźniej 15 listopada. Zakładana ważność bonów: 30 dni. W naborze dostępne będą jedynie bony z dofinansowaniem w wysokości 50%. Podstawowa pula alokacji: 9 000 zł.  Projekt kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu sądeckiego (miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego).

Więcej informacji tutaj

 • województwo opolskie

„Opolskie kształcenie ustawiczne”

W ramach projektu „Opolskie kształcenie ustawiczne” osoby od 15 roku życia, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kompetencje, będą mogły starać się o dofinansowanie do kursów, szkoleń, studiów podyplomowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Okres realizacji całego projektu będzie obejmował czas od września 2023 r. do końca lipca 2025 r.

więcej informacji tutaj

Opolskie Kształcenie Ustawiczne

 Osoby z województwa opolskiego zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji lub kompetencji zawodowych mogą skorzystać z bonu szkoleniowego. Bony są przyznawane w ramach programu Opolskie Kształcenie Ustawiczne. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027.  Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi do 9,5 tys. zł na osobę co może stanowić 85% kwoty danej usługi.  We wrześniu wnioski mogły składać osoby zainteresowane jedynie studiami podyplomowymi. Dla osób zainteresowanych pozostałymi szkoleniami i kursami nabór ruszy od 16 października. W ramach projektu osoby dorosłe będą mogły starać się o dofinansowanie do kursów podnoszących kwalifikacje lub kompetencje spośród szkoleń dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Preferencje w dostępie do usług mają m.in. osoby powyżej 55 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, psychologowie, pedagodzy oraz obecni i potencjalni opiekunowie osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz uczestnicy i absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy.  

więcej informacji 

 • województwo wielkopolskie

Ostatni nabór na „Rozwój z dotacją”

27 września rozpoczął się  ostatni nabór wniosków do projektu „Rozwój z dotacją”.  W związku z bardzo krótkim okresem między najwcześniejszym możliwym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych oraz ostatecznym terminem, do którego należy uzyskać kwalifikacje, operator nie będzie przyjmował formularzy zgłoszeniowych dotyczących kursów prawa jazdy, kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy dorośli mieszkańcy Wielkopolski, a także osoby pracujące lub uczące się w województwie, które chcą podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Więcej informacji tutaj

 • województwo śląskie

„Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” – wznowienie naboru

5 września wznowiony został  nabór wniosków w projekcie pn. „Usługi rozwojowe dla śląskich firm II”.  Nabór jest skierowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie śląskim. Alokacja wynosi 1 000 000 zł.
Wznowienie naboru możliwe jest dzięki uwolnieniu środków finansowych w projekcie. Usługi muszą zostać zakończone do 6 listopada.

Więcej informacji tutaj

ETAPY ZAPISU NA SZKOLENIE W BUR:

 • W BUR wybierz szkolenie którym jesteś zainteresowany.
 • Zgłoś się do operatora, czyli instytucji która realizuje podmiotowy system finasowania w Twoim województwie w celu sporządzenia wniosku zgłoszeniowego oraz ustalenia poziomu dofinansowania.
 • Podpisz umowę z operatorem.
 • Zgłoś się na kurs poprzez BUR.
 • Opłać fakturę*, przystąp do szkolenia i wystaw ocenę na BUR.
 • *rozliczamy również systemy bonowe.
 • Zwróć się do operatora w celu zwrotu kosztów.

SZKOLENIA IRATA W BUR ZNAJDZIESZ TUTAJ
POZOSTAŁE SZKOLENIA W BUR TUTAJ

Pytania? Napisz!
szkolenia@rojam.eu

Zainteresowani- listę operatorów wysyłamy mailowo.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj