Przeglądy SOI

SOI – Sprzęt Ochrony Indywidualnej – jak nazwa wskazuje, sprzęt ma nas ochraniać przed upadkiem, a więc dawać nam pełne bezpieczeństwo w pracy na wysokości.
Nie ulega wątpliwości, że chodzi tutaj o nasze zdrowie i życie.
Przed każdym użyciem sprzęt powinien zostać sprawdzony, oprócz tego samo prawo nakazuje regularną inspekcję takiego sprzętu.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej i uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG.
  • Instrukcja obsługi środków ochrony indywidualnej.
  • Norma PN-EN 365.

W trosce o bezpieczeństwo wasze i waszych pracowników wykonujemy autoryzowane przeglądy okresowe SOI.

W ramach przeglądu:

  • dokonujemy inspekcji stanu technicznego sprzętu, 
  • sprzęt, który przeszedł przegląd pomyślnie oznaczamy naklejką kontrolną – plombą, która zawiera datę kolejnej wymaganej inspekcji,
  • sporządzamy raport z przeprowadzonego przeglądu.

Jak często? 

Raz w roku dokonuje się wymaganego przeglądu sprzętu. W przypadku zdarzeń, które mogłyby uszkodzić sprzęt należy wykonać przegląd specjalny. 

Kto może dokonać przeglądu?

Przeglądy SOI może wykonywać tylko osoba, która posiada do tego stosowne uprawnienia, potwierdzone certyfikatami.  Inspektorzy SOI są przeszkoleni przez producentów sprzętów wysokościowych.

Jesteśmy certyfikowanymi kontrolerami marek:

Jak przygotować sprzęt do przeglądu?

Sprzęt poddawany kontroli powinien być czysty i posiadać widoczną nazwę i numer identyfikacyjny. Elementy tekstylne sprzętu oraz kaski nie powinny posiadać śladów farby, markerów, smarów, naklejek.
WAŻNE: sprzęt nie pozwalający na identyfikację zostaje wycofany z użytkowania i zostaje oddany do kasacji.
Sprzęt SOI posiada również datę ważności, którą ustala producent, po tym czasie sprzęt musi zostać wycofany z użytkowania.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA
REGULAMIN
CENNIK

Oferujemy również przeglądy stałych systemów asekuracji oraz drabin.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

    Anuluj