facebook

Przeglądy SOI

rojam

Przeglądy okresowe SOI

 

Jednym z ważniejszych elementów składających się na świadczenie usług alpinistycznych jest wyjątkowa dbałość o sprzęt asekuracyjny. Jest to dziedzina szczególnie zagrożona ryzykiem wypadków śmiertelnych jak i poważnych urazów, prowadzących do trwałego inwalidztwa. Dlatego zarówno przepisy, jak i zdrowy rozsądek skłaniają do weryfikowania sprawności technicznej i wytrzymałości poszczególnych elementów składających się na system stałej asekuracji https://rojam.eu/oferta/systemy_stalej_asekuracji czy sprzęt ochrony indywidualnej (SOI).

 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników z tej branży w ROJAM wykonujemy autoryzowane przeglądy okresowe SOI.

 

W ramach przeglądu:

 

 • sprawdzamy sprzęt,
 • wydajemy kartę produktu,
 • sprawny sprzęt (taki, który przeszedł przegląd) oznaczamy naklejką kontrolną,
 • sporządzamy raport z przeprowadzonego przeglądu.

Przeprowadzamy okresowe oraz specjalne inspekcje SOI (ang. PPE inspection) dla firm i służb, a także dla osób prywatnych.

 

CZY PRZEGLĄD SOI JEST KONIECZNY?

 

 • Regularne przeglądy SOI są wymagane przepisami prawa oraz względami bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na dużej wysokości.
 • Tego typu inspekcje są niezbędne z punktu widzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, a także w myśl normy PN-EN 365 i instrukcji użytkowania*.
 • Konieczność przeprowadzania przeglądów okresowych SOI wynika także z elementarnych zasad bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać przy pracy na wysokości.

KTO MOŻE WYKONYWAĆ PRZEGLĄDY SPRZĘTU DO PRAC NA WYSOKOŚCI?

 

 • Przeglądy okresowe SOI mogą wykonywać jedynie osoby przeszkolone przez producentów lub ich przedstawicieli. Dodatkowo ich kwalifikacje muszą być potwierdzone przez odpowiednie certyfikaty. W naszym zespole są certyfikowani kontrolerzy, którzy mają także rozległe doświadczenie w pracy na dużych wysokościach.
 • Kontrolujemy zarówno uprzęże, szelki bezpieczeństwa, bloczki, karabinki, zatrzaśniki, liny, absorbenty, kaski, lonże, jak i przyrządy zjazdowe i przyrządy zaciskowe.

W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ SPRZĘT DO PRZEGLĄDU ?

 

 • Sprzęt poddawany kontroli musi być czysty oraz możliwy do identyfikacji (co oznacza, że powinien posiadać nazwę oraz numer identyfikacyjny). Sprzęt, którego nie da się zidentyfikować, powinien zostać wycofany z użycia i oddany do kasacji, dlatego nie podlega on kontroli okresowej.
 • Jeśli chodzi o kaski oraz elementy tekstylne sprzętu to nie mogą one nosić żadnych śladów farby, markerów permanentnych, smarów, środków chemicznych oraz naklejek.
 • Należy pamiętać, że środki ochrony indywidualnej posiadają swoją datę ważności, po której przekroczeniu należy sprzęt wyeliminować z użytkowania.

CO OBEJMUJE  WYKONYWANY PRZEZ NAS PRZEGLĄD? 

 

 • Kontrolę stanu technicznego sprzętu.
 • Przygotowanie raportu z przeprowadzonego przeglądu.
 • Wysyłkę według stawki firmy kurierskiej. Jej koszt zależy od ilości kontrolowanego sprzętu i tym samym wielkości przesyłki.
 • W razie potrzeby dojazdu do Klienta – koszt ustalany jest indywidualnie.

 

W JAKI SPOSÓB SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

Zainteresowanych wykonaniem przeglądu okresowego prosimy o kontakt z Joanną Ługowską - joanna.lugowska@rojam.eu lub +48 602115506

 

Zapraszamy do składania zapytań – przygotujemy dla Państwa konkurencyjną ofertę!

 

DOKUMENTACJA SOI

Proces przeglądu SOI zakończony jest protokołem kontroli.

Zawiera on ocenę stanu przekazanego do kontroli SOI sprzętu ochrony indywidualnej oraz decyzję o dopuszczeniu do dalszego użytkowania lub konieczności jego wycofania. W protokole określana jest również data kolejnego obowiązkowego przeglądu.

MIEJSCE PRZEGLĄDU
Sprzęt do przeglądu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres biura firmy ROJAM: 80-758 Gdańsk, Ul. Siennicka 25. Sposób przekazania sprzętu po wykonanym przez nas przeglądzie uzgadniany jest indywidualnie z właścicielem. Na wyraźne życzenie Klienta przegląd może być przeprowadzony również w jego siedzibie.
CZAS PRZEGLĄDU
To, ile czasu zajmie przegląd SOI, każdorazowo zależy od ilości przekazanego nam do sprawdzenia sprzętu oraz jego rodzaju. Ustalamy to indywidualnie z Klientem po zapoznaniu się ze szczegółami danego zlecenia. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, przegląd możemy wykonać w trybie ekspresowym. Jest również możliwość przeprowadzenia go u Klienta.
OKRES WAŻNOŚCI
Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli sprzętu ochrony indywidualnej wymóg kontroli raz na 12 miesięcy. Istnieją również przypadki, kiedy SOI powinno być kontrolowane częściej np. jeśli takie są zalecenia producenta lub kontrolera albo kiedy sprzęt ulegnie jakiemuś zdarzeniu, które może wpłynąć na jego stan.

 

Strony internetowe - odee.pl
facebook
Rojam Alpinistyka