Malowanie, remonty i renowacje
Rojam Malowanie

Planując prace remontowe oraz renowacyjne związane z powierzchniami znajdującymi się na znaczącej wysokości, właściciele oraz inwestorzy często napotykają problem braku sprzętu oraz odpowiednich uprawnień własnej kadry pracowniczej do realizacji tego typu zadań. Rojam może szybko i sprawnie wspiąć się na wskazany budynek i dokonać odpowiednich prac.

 

Mamy duże doświadczenie w pracach na różnorodnych obiektach, m.in.:

 

- kominach
- suwnicach
- wieżach, masztach, słupach
- silosach, zbiornikach
- mostach, wiaduktach, kładkach
- elewacjach budynków mieszkalnych i użytkowych
- kościołach