MAŁOPOLSKI POCIĄG DO KARIERY – SEZON I

Inicjatywa prowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”, otrzymuje wsparcie finansowe od Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Kto może wziąć udział:

 • Osoba pełnoletnia.
 • Zamieszkująca lub pracująca w województwie małopolskim lub pełniąca terytorialną służbę wojskową (WOT) lub jest aktywnym strażakiem ochotniczej straży pożarnej (OSP) w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego.
 • Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • Osoby posiadające obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, które uprawniają do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo, osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą spełnić jeden z poniższych kryteriów:

 • Być osobą aktywnie pracującą (na podstawie umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia, takiej jak umowa zlecenia, umowa o dzieło), lub być aktywnym żołnierzem WOT, strażakiem OSP lub rolnikiem.
 • Być osobą posiadającą niepełnosprawność.

W ramach rekrutacji do projektu „Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1” dostępne jest łącznie 12 630 miejsc. Spośród nich, dla osób w wieku 18–24 lata przewidziano maksymalnie 2 526 miejsc, natomiast dla osób powyżej 25 roku życia przeznaczono maksymalnie 10 104 miejsc.

Zapewniamy:

 • Przynajmniej 3 500 miejsc dla kobiet powyżej 18 roku życia, które ukończyły co najwyżej szkołę policealną.
 • Co najmniej 500 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą być osobami zatrudnionymi.
 • Przynajmniej 1 000 miejsc dla osób po 50 roku życia.

Projekt realizowany jest w trzech krokach:

 • Krok pierwszy: Rekrutacja – Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej projektu (projekt.pociagdokariery.pl) – jest to jedyny sposób zgłoszenia się. Formularz wymaga podpisu elektronicznego; jeśli kandydat go nie posiada, musi założyć profil zaufany na portalu obywatel.gov.pl. W trakcie procesu rekrutacji, kandydaci zostaną poproszeni o dostarczenie odpowiednich dokumentów, takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu, służbie w OSP, WOT, zaświadczenie z KRUS lub orzeczenie o niepełnosprawności do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Wzór dokumentu zostanie przesłany drogą elektroniczną po poprawnie wypełnionym formularzu zgłoszeniowym..
 • Krok drugi: Bilans Kariery Online – Uczestnik poprzez wypełnienie Bilansu Kariery Online ma możliwość oceny swoich kompetencji, określenia potrzeb oraz oczekiwań dotyczących rozwoju osobistego i zawodowego. Może również wskazać obszary, w których chciałby się rozwijać, korzystając z wsparcia finansowego. Po wypełnieniu Bilansu Kariery, uczestnik podejmuje decyzję, czy chce skorzystać z proponowanych usług doradczych lub bonów szkoleniowych o wartości 5 025 zł.
 • Krok trzeci: Zamawianie bonów i korzystanie ze szkoleń – Uczestnik będzie mógł złożyć zamówienie na Bony szkoleniowe najwcześniej w lipcu 2024 roku, po uruchomieniu systemu bonowego. Następnie, zawrze umowę o dofinansowanie usług z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i wpłaci wkład własny w wysokości 502,50 zł na wskazane konto. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu bonów, będzie mógł zarejestrować się na wybraną usługę w Bazie Usług Rozwojowych.

Więcej szczegółów dotyczących kolejnych etapów i ewentualnych zmian w realizacji projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.projekt.pociagdokariery.pl.

NASZE PROFILE NA BUR:
ROJAM SAFETY CENTER
ROJAM MAJOR, PREDKIEL SP.J.

5. Kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie:
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. +48 12 619 85 67
e-mail: anna.buczek@wup-krakow.pl

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj