MAŁOPOLSKI POCIĄG DO KARIERY – SEZON I

Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. Jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

1. Kto może być uczestnikiem- osoby spełniające łącznie 3 warunki:

 • osoby pełnoletnie;
 • związane z Małopolską, czyli takie, które wykażą w procesie rekrutacji, że mieszkają w tym regionie (warunek ten będzie potwierdzony oświadczeniem) lub pracują w Małopolsce (na podstawie zaświadczenia);
 • osoby pracujące, czyli osoby, które:
  – są zatrudnione na podstawie stosunku pracy unormowanego w Kodeksie Pracy lub umowy spełniającej przesłanki umowy zlecenia lub umowy o dzieło
  lub
  – posiadają obowiązujące powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej,
  – są aktywnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej,
  – są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS.
  Warunek ten potwierdzany będzie stosownym zaświadczeniem.
  Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnościami, które będą mogły przystąpić do projektu również jako osoby niepracujące.

2. Z dofinansowania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy. Dla przedsiębiorców będzie uruchomiony odrębny system bonowy realizowany przez operatorów: 
https://inkubator.nowysacz.pl/  http://szih.pl/ https://www.marr.pl/ https://frrr.pl/.

3. Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji – oto kilka praktycznych wskazówek dla Ciebie:

4. W kilku zdaniach chcemy przybliżyć, jak będzie wyglądać ścieżka klienta w projekcie Małopolski Pociąg do Kariery sezon pierwszy:

 • Krok pierwszy: Rekrutacja – ankieta na stronie internetowej oraz przedłożenie zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie lub czynną służbę w OSP lub Terytorialnej Służbie Wojskowej lub zaświadczenie z KRUS lub orzeczenie o niepełnosprawności aktualne na dzień rekrutacji.
 • Krok drugi: Bilans Kariery Online – usługa doradcza oparta o narzędzie elektroniczne i wsparcie doradcy zawodowego.
 • Krok trzeci: Dofinansowanie na szkolenia – czyli możliwość realizacji bonów szkoleniowych. Uczestnik otrzyma 335 bonów, każdy o wartości 15 PLN, łączna wartość bonów szkoleniowych (dofinansowanie + wkład własny) wynosi 5025 PLN, przy czym wkład własny wynosi 10% wartości bonów szkoleniowych.
 • Krok czwarty: specjalistyczne usługi doradztwa zawodowego, które uczestnik będzie mógł wybrać równolegle z dofinansowaniem na szkolenia. Będzie można wybrać jedną z usług:
  – Bilans Kompetencji Pogłębiony,
  – Coaching Kariery – doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
  – AC/DC Assessment Center / Development Center– ocena kompetencji przekrojowych,
  – Warsztaty rozwijające kompetencje przekrojowe.

5. Celem rekrutacji do projektu skontaktuj się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie:
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 424 07 38
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj