POŻYCZKI NA SZKOLENIA 0%

Pożyczka w ramach rządowego programu „Inwestuj w rozwój” PROJEKT ZAKOŃCZONY

Wypełnij wniosek już teraz i złóż go po otwarciu naboru.

 • Pożyczka 0%
 • Dla kogo? Dla osób pełnoletnich zamieszkujących na obszarze Polski
 • Wnioskowana kwota: do 100 tys. zł
 • Umorzenie do 25% udzielonej pożyczki
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.). Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią
 • Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą; wyłączone są jedynie studia I, II i III stopnia
 • Pożyczkę można uzyskać na formę kształcenia, która trwa i rozpoczęła się do 3 miesięcy przed miesiącem, w którym złożono wniosek lub rozpocznie się do końca 3 miesiąca od miesiąca, w którym złożono wniosek.
 • Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

więcej na: inwestujwrozwoj.pl

Pożyczka w ramach Funduszu „OPEN”

Pożyczka 0%

 • Dla kogo? Dla osób pełnoletnich zamieszkujących na obszarze Polski
 • Wnioskowana kwota: do 100 tys. zł
 • Umorzenie do 25% udzielonej pożyczki
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. Dla osób zatrudnionych, przedsiębiorców jak i niepracujących.
 • Pożyczkę możesz wykorzystać na każdą dostępną formę kształcenia jak: szkolenia, studia podyplomowe, kursy związane z nabywaniem uprawnień itp. w posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności placówce edukacyjnej w kraju i w Unii Europejskiej. Wybrana forma kształcenia nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.
 • Kształcenie może dotyczyć dowolnego obszaru wiedzy i kompetencji również nie związany z obecną aktywnością zawodową.
 • Pożyczka nie może być wykorzystana na sfinansowanie całości lub części formy kształcenia jeśli jest ona już finansowana z innych źródeł np. ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych (krajowych i unijnych).
 • Pożyczka jest zwrotna w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia
  • Jak złożyć wniosek o pożyczkę?
 • W pierwszej kolejności należy zarejestrować konto na stronie www.open.frp.pl oraz
 • aktywować je za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na podany mail.
 • Po aktywacji konta i zalogowaniu na stronie należy wypełnić elektroniczny formularz
 • wniosku i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty (ich lista podana jest w zakładce
 • Aktualności Jak poprawnie wypełnić wniosek).
 • Uzupełnić wniosek i załączyć niezbędne dokumenty można w każdej chwili, natomiast gotowy wniosek składa się tylko podczas naboru wniosków.
 • Informacje o kolejnych naborach umieszczane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem zarówno na stronie internetowej Projektu OPEN jak również na fanpage’u na Facebooku.
  • Jak uzyskać umorzenie pożyczki?
 • Umorzenie 15% kwoty pożyczki: potwierdzenie ukończenia kształcenia –(np. certyfikat, dyplom, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) należy wysłać skan dokumentu drogą mailową na adres: biuroomiw@frp.pl w terminie do 30 dni od dnia zakończenia kształcenia
 • Umorzenie 20% kwoty pożyczki: potwierdzenie ukończenia kształcenia oraz terminowa spłata rat żadna z rat nie może zostać spłacona z opóźnieniem większym niż 3 dni. Raty należy spłacać zgodnie z harmonogramem do momentu otrzymania informacji o weryfikacji umorzenia
 • Umorzenie 25% kwoty pożyczki: potwierdzenie ukończenia szkolenia, terminowa spłata rat oraz potwierdzenie uzyskania „korzyści zawodowej” (korzyść zawodowa musi wystąpić w ciągu 1 roku od dnia zakończenia kształcenia):
 • osoby bezrobotne: potwierdzenie podjęcia pracy (umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach)
 • osoby pracujące: potwierdzenie podwyżki dochodu brutto o co najmniej 15% (zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach), awansu zawodowego ( dokument wydany przez pracodawcę potwierdzający objęcie nowego stanowisk w wyniku awansu), przekwalifikowania zawodowego związanego z nabytymi kwalifikacjami (umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z nowego miejsca pracy)

 więcej na: open.frp.pl

Wniosek oraz niezbędne dokumenty sugerujemy uzupełnić wcześniej, można to zrobić bez względu na termin naboru gdyż narzędzie aplikacyjne jest dostępne cały czas. Tylko wysyłka, czyli złożenie już uzupełnionego wniosku musi się odbyć w terminie naboru.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj