IRATA

IRATA (Industrial Rope Access Trade Association)

Międzynarodowe szkolenie do pracy na wysokości w systemie dwulinowym. Organizacja IRATA powstała w celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości, stąd opracowane przez nią procedury oraz system szkoleniowy.

Kurs skierowany dla każdego kto chce pracować w branży techników dostępu linowego – na platformach wiertniczych, farmach wiatrowych, elektrowniach, zakładach przemysłowych czy rafineriach.
Uprawnienia IRATA są jednymi z najbardziej prestiżowymi i najczęściej wymaganymi uprawnieniami na całym świecie.
Ważność certyfikatu 3 lata.

Wyróżnia się 3 poziomy uprawnień:

 • Level 1 –  Technik dostępu linowego
  Technik może wykonywać działania dostępu linowego w ograniczonym zakresie i zawsze pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje na poziomie 3.
 • Level 2 – Technik dostępu linowego- Specjalista
  Technik ma wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie dostępu linowego. Ponadto przygotowuje stanowiska oraz, jeśli jest taka potrzeba, bierze udział w akcjach ratowniczych prowadzonych pod nadzorem specjalisty z poziomu 3.
  Wymagania:
  – minimum 12-miesięczne doświadczenie w pracy wysokościowej,
  – udokumentowane minimum 1000 godzin pracy w charakterze technika z kwalifikacjami na poziomie 1.
 • Level 3 – Technik dostępu linowego – Nadzorujący
  Specjalista posiada kompetencje i wiedzę nabytą na poziomach 1, 2 oraz 3. Odpowiedzialny jest za podlegających mu pracowników oraz za pracę wykonywane na wysokości. Nadzorujący technik dostępu linowego posiada także aktualny certyfikat z pierwszej pomocy.
  Wymagania:
  – minimum 12-miesięczne doświadczenie w pracy wysokościowej,
  – udokumentowane minimum 1000 godzin pracy w charakterze technika z kwalifikacjami na poziomie 2.

Czas trwania: 5-6 dni (4-5 dni szkoleniowych + 1 dzień egzaminacyjny)

Certyfikaty
Po pozytywnie ukończonym egzaminie otrzymuje się certyfikat, dziennik prac tzw. logbook, w którym odnotowuje się godziny pracy technika oraz plastikową kartę potwierdzającą zdobycie uprawnień.

Szkolenie odświeżające
Po 3 latach,  ale przed datą wygaśnięcia uprawnień należy ponownie przystąpić do kursu wraz z egzaminem, aby w dalszym ciągu móc pracować jako technik dostępu linowego.

Szkolenie dodatkowe
W przypadku, kiedy technik nie pracował na wysokości przez okres 180 dni, tym samym nie posiada wpisu w dzienniku prac, ma obowiązek przystąpić do szkolenia dodatkowego. Kurs przypominający trwa minimum 1 dzień, a w przypadku konieczności czas jego trwania ustalany jest indywidualnie. Szkolenie nie kończy się egzaminem, natomiast należy uzyskać wpis do Logbooka.

Od 01.01.2020 IRATA wycofała możliwość bezpośredniego przystąpienia do szkolenia Direct Entry.

Wymagania:  

 • ukończone 18 lat,
 • dobra kondycja fizyczna,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach atmosferycznych ( zimni, upał, wiatr)
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości:
  – choroby serca/bóle w klatce piersiowej;
  – wysokie ciśnienie krwi;
  – epilepsja, omdlenia;
  – lęk wysokości, zawroty głowy;
  – zaburzenia równowagi;
  – uszkodzenia funkcji kończyn;
  – uzależnienie alkoholowe lub uzależnienie od środków odurzających;
  – zaburzenia i choroby psychiczne;
  – cukrzyca.

 

Najbliższe terminy:

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

  Anuluj