5 powodów dla których przegląd zerowy ma sens

Przepisy nigdzie nie regulują tzw. przeglądu zerowego, ponieważ sprzęt, który kupujemy teoretycznie jest sprawny i gotowy do użytku i przez okres pierwszych 12 miesięcy i nie musimy wykonywać kontroli okresowej.

⭐️ Pamiętajmy jednak, że czasem zanim kupimy taki sprzęt leży on na półce w sklepie i nie do końca znamy warunki składowania. Potem znajduje się u nas w magazynie. Mimo całego systemu kontroli sprzętu podczas procesu produkcyjnego wciąż mogą przytrafić się różnego rodzaju wpadki.

Użytkownik sprzętu nie posiada takiej wiedzy o sprzęcie co kontroler ŚOI

Warto zlecić taki przegląd osobie kompetentnej, ponieważ jest ona na bieżąco z informacjami od producenta sprzętu. My jako użytkownicy rzadko kiedy śledzimy komunikaty o wycofaniu lub o konieczności wysłania na serwis. Interesuje nas raczej wykonanie pracy na wysokości niż informacja, że w procesie produkcji maszyna do szycia wykonała szew o 3 mm bardziej w lewo, co może skutkować rozerwaniem się zszycia.

Dlaczego warto dokonać przegląd zerowy?

1️⃣ Sprzęt wypuszczony na rynek może okazać się niepełnowartościowy bądź mógł zostać uszkodzony podczas magazynowania, pakowania czy transportu,
2️⃣ Jest dużym ułatwieniem dla firm, które posiadają system kontroli jakości bądź bezpieczeństwa,
3️⃣ Prowadzenie bazy danych sprzętu SOI nie wymaga już takiego wysiłku, ponieważ wszystkie dane są już spisane,
4️⃣ Podczas ewentualnej kradzieży sprzętu Policja może łatwo go zidentyfikować,
5️⃣ Mamy pewność, że sprzęt który użytkują nasi pracownicy jest bezpieczny i działa bez zarzutu.

Jeśli tylko jesteście odpowiedzialni na zarządzanie SOI w Waszej firmie, jesteście pracodawcami, polecam Wam zorganizowanie Przeglądu Zerowego.
Gdy kupujecie w sklepach, które specjalizują się w sprzęcie wysokościowym pewnie nie będzie problemu, żeby za drobną dodatkową opłatą przygotować Wam taki raport.

UWAGA

❗️ Przestrzegam przed różnego rodzaju hurtowniami BHP, rzadko kiedy posiadają one w swoim zespole osoby z odpowiednimi kompetencjami. Oczywiście jeśli zapytacie, zrobią taki przegląd i to jeszcze w cenie zakupu sprzętu. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że przegląd będzie polegał tylko i wyłącznie na spisaniu sprzętu do tabelki Excel i wygenerowaniu raportu. Pamiętajcie że nie o to tutaj chodzi.
Ważne jest, abyśmy mieli pewność że sprzęt jest sprawny i bezpieczny.

Jako Osoby Kompetentne musicie wiedzieć co robić i pamiętać, że to Wy podpisujecie się pod raportem z takiej kontroli. W razie jakichkolwiek problemów powinniście z pełną odpowiedzialnością wykazać przed sądem, że posiadacie wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Pamiętajcie, że jeśli otrzymacie np. uprząż, której nigdy wcześniej nie widzieliście, to Wy podejmujecie decyzję czy dokonacie jej przeglądu czy nie.

Jak przygotować się do kontroli sprzętu?

Przygotowanie do przeglądu powinno obejmować zaznajomienie się z instrukcją obsługi, a także sprawdzenie check-listy, jaką opublikował producent. W praktyce warto mieć drugi, taki sam, nowy egzemplarz, aby dokonać porównania.
Pamiętajcie, że to Wy podejmujecie decyzję o tym czy przeprowadzicie kontrolę, nie powinniście robić tego pod żadnymi naciskami z zewnątrz. Jeśli nie jesteście pewni czy możecie dokonać kontroli okresowych możecie zadać sobie kilka pytań.

6 pytań, które należy sobie zadać przed rozpoczęciem przeglądu

1️⃣ Czy rozumiem, jak działa urządzenie, które mam skontrolować i na co dokładnie mam zwrócić uwagę podczas kontroli?
2️⃣ Czy mam dostęp do wszystkich informacji od producenta oraz użytkownika?
3️⃣ Czy mam czas oraz wyposażenie potrzebne do wykonania kontroli?
4️⃣ Czy nie są wywierane na mnie żadne naciski np. ze strony kierownika, właściciela firmy itp.?
5️⃣ Czy jestem upoważniony przez właściciela sprzętu do dokonania kontroli?
6️⃣ Czy potrzebuję szkolenia lub certyfikatu od producenta sprzętu do wykonania tej kontroli?

Te pytanie powinny pomóc Wam w podjęciu właściwej decyzji.

Co jest potrzebne, aby wykonać przegląd?

Kontrola większości sprzętu ŚOI nie wymaga od nas posiadania narzędzi, części zamiennych, czy sprzętu pomiarowego. Podczas kontroli korzystamy z naszych zmysłów: dotyku, wzroku, węchu oraz sprawdzamy prawidłowe działanie elementu ŚOI. Jednak możecie spotkać się z szeregiem produktów, które do kontroli należy rozebrać i wymienić określone części. Dlatego w EN 365 jest uwaga nr 2 dotycząca osób kompetentnych.

W związku z tym musicie pamiętać, że producent w swojej instrukcji obsługi może zawrzeć informacje o konieczności odbycia specjalnego szkolenia, aby móc wykonywać kontrolę danego sprzętu. Najczęściej tyczy się to skomplikowanych urządzeń jak np. wózki asekuracyjne, urządzenia samohamowne, systemy asekuracji. Pamiętajcie – informacja o konieczności odbycia takiego szkolenia musi być zawarta w instrukcji obsługi, jeśli jej nie ma i w swojej ocenie posiadacie wystarczającą wiedzę, aby poprawnie skontrolować dany produkt (patrz lista pytań) możecie to zrobić.Norma EN365 opisuje osobę kompetentną w następujący sposób: Jest to osoba wykształcona w zakresie aktualnych wymagań dotyczących badań okresowych, zaleceń i instrukcji wydanych przez producenta, stosowanych dla danego składnika, podsystemu, sytemu.

Wymagania względem osoby kompetentnej

☑ UWAGA 1: Zaleca się, aby taka osoba była zdolna do identyfikacji i oceny znaczenia uszkodzeń, inicjowała podjęcie działań naprawczych oraz posiadania umiejętności i możliwości niezbędne do ich wykonania.
 
☑ UWAGA 2: Może być niezbędne szkolenia osoby kompetentnej przeprowadzone przez producenta lub jego autoryzowanego reprezentanta w zakresie poszczególnych środków ochrony indywidualnej oraz innego sprzętu, np. odpowiedniego ich skomplikowania albo nowoczesności, bądź gdy krytyczna wiedza w zakresie bezpieczeństwa jest niezbędna do rozłożenia, powtórnego złożenia lub oceny środków ochrony indywidualnej oraz innego sprzętu. Może być niezbędne powtarzanie szkolenia z uwagi na modyfikacje i stosowanie nowszych wersji sprzętu.
 
☑ UWAGA 3: Osoba może być kompetentna do przeprowadzenia badań okresowych jednego określonego środka ochrony indywidualnej lub innego sprzętu bądź może być kompetentna do badania kilku modeli.

Prościej o osobie kompetentnej

Osoba kompetentna powinna cechować się zrozumieniem zasad działania sprzętu, możliwych do wystąpienia wad, zużyć itp. Powinna posiadać wiedzę z zakresu użytkowania danego sprzętu, jeśli nie tego samego to chociaż działającego na podobnej zasadzie. Mówimy tutaj o wiedzy praktycznej jak również teoretycznej. Natomiast głównie doświadczenie pozwala na wykrycie wad i uszkodzeń. Umożliwia ono również ocenę, jak bardzo są one poważne i czy wpływają na bezpieczeństwo użytkownika. Osoba kompetentna posiada zdolność do podjęcia właściwego działania.  W sposób zdecydowany podejmie się werdyktu czy dane urządzenie można dopuścić do dalszej eksploatacji.

Ważne jest aby, osoba wykonująca przegląd okresowy ŚOI była upoważniona przez pracodawcę do przeprowadzenia takiej kontroli. Pamiętajmy, że to pracodawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie osoby, która ma odpowiednie kompetencje do sprawdzania sprzętu „wysokościowego”. Oczywiście w swoim wyborze może się kierować certyfikatami ukończonych szkoleń z kontroli ŚOI. Na pewno będzie to ważnym argumentem przy dokonywaniu wyboru.

Bardzo często producenci sprzętu organizują takie szkolenia.
Pytanie jednak czy osoba, która ukończyła szkolenie z przeglądu ŚOI firmy XXX automatycznie jest osobą kompetentną wg EN 365?
Moim zdaniem NIE. Często takim osobom brakuje odpowiedniego doświadczenia w użytkowaniu takiego sprzętu. Przez co nie są w stanie prawidłowo identyfikować możliwych defektów kontrolowanego sprzętu. Dlatego też, tylko teoria wraz z praktyką pozwalają na otrzymanie statusu Osoby Kompetentnej.
Warto też zaznaczyć, że w przepisach prawa nie ma zapisu określającego wymóg posiadania przez Osobę Kompetentną konkretnego certyfikatu.

Nasi partnerzy biznesowi w momencie kiedy chcą sprawdzić czy ich sprzęt do pracy na wysokości jest sprawny i nadaje się do dalszego użytkowania zgłaszają się do nas z określeniami:

  • Przegląd Okresowy
  • Kontrola Okresowa
  • Badania Okresowe
  • Atestacja
  • Legalizacja

Przeważnie jednak używa się sformułowania Przegląd Okresowy dodając w domyśle Środków Ochronny Indywidualnej ( ŚOI) przed upadkiem z wysokości.
Bardzo często jest to temat zaniedbany i pomijany przez pracodawców którzy nie pamiętają o obowiązku kontroli SOI co najmniej raz w roku.

Dlaczego raz w roku należy dokonać przeglądu?

Odpowiedź jest dość prosta: ⭐️Mówi o tym instrukcja obsługi sprzętu, którego używacie.⭐️
Oczywiście można się rozpisywać dlaczego takie zapisy pojawiają się w instrukcji obsługi, ale czy to tak naprawdę ma znaczenie? Producenci SOI, w szczególności z 3 kategorii naprawdę nie mogą pozwolić sobie na żadne odstępstwa od aktualnych przepisów.
Jednak My jako użytkownicy tego sprzętu kupując sprzęt chroniący przed upadkiem danego producenta zobowiązujemy się że będziemy postępować zgodnie z zapisami instrukcji obsługi, a łamiąc te zapisy musimy być świadomi konsekwencji tego czynu.

Jakie są rodzaje przeglądów?

Przegląd okresowy wykonywany raz w roku przez osobę kompetentną to tylko jedna z paru form kontroli, którym powinny być poddane nasze przykładowe szelki bezpieczeństwa.
 
⭐️Pamiętajcie że występują następujące rodzaje przeglądów:
 
🔍przegląd codzienny (przed i po użytkowaniu) wykonywana przez pracownika który użytkuje dany SOI,
🔍przegląd okresowy wykonywany przez osobę kompetentną,
🔍przegląd po ważnym zdarzeniu który wykonuje osoba kompetentna po wystąpieniu nadzwyczajnych zdarzeń,
🔍przegląd specjalny wykonywany na rekomendację i/lub przez producenta.
 
Wszystkie te kontrole z wyłączeniem przeglądu codziennego musza być udokumentowane w sposób trwały. Czy będzie to wpis w karcie użytkowania czy raporcie zbiorczym to zależy już tylko osoby wykonującej przegląd, jak również zasad panujących w firmie.

Kiedy należy poddać sprzęt dodatkowej kontroli?

⭐️Pamiętajcie kontrola co 12 miesięcy to takie minimum socjalne. Częstotliwość wykonywania przeglądów może zostać zwiększona i zależy od wielu czynników:

🔹informacji zawartych w instrukcji obsługi,
🔹środowiska w jakim użytkujemy sprzęt,
🔹intensywności użytkowania.

Kontrole sprzętu nie są wykonywane tylko po to, aby przestrzegać przepisów czy regulacji prawnych, ich zadaniem jest znalezienie wady, usterek, nadmiernego zużycia … zanim zdarzy się wypadek.
Odpowiednia osoba kompetentna będzie również w stanie na podstawie uszkodzeń sprzętu zaproponować nam inne rodzaje sprzętu chroniącego przed upadkiem, który będzie bardziej odporny, trwały na zagrożenia wynikające z naszej specyfiki pracy.

Pracuj bezpiecznie. Dbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników. Kontroluj sprzęt co najmniej raz w roku.

Nasi Klienci o nas

Współpracowaliśmy z firmą ROJAM Major, Predkiel Sp. J. podczas projektowania i wykonania systemów asekuracji operatorów na potrzeby prac powyżej poziomu posadzki dla zakładów produkcji elementów wnętrz Faurecia w Gorzowie Wielkopolskim.

Usługa została wykonana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, uczciwie, zgodnie z zasadami BHP oraz dbałością o bezpieczeństwo i wysoką jakość.
Z całą odpowiedzialnością możemy polecić firmę ROJAM Major Predkiel Sp. J. do wszelkich zleceń zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości.


Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas pełen zakres usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu dostępu budowlanego.

Firma Rojam prezentuje wysoki poziom świadczonych usług, posiada rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników oraz wysokiej klasy sprzęt i narzędzia umożliwiające wykonanie usługi w sposób rzetelny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach z technik dostępu budowlanego oraz linowego organizowanych przez firmę Rojam Safety Center sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna firmy posiada wszelkie niezbędne uprawnienia instruktorskie oraz ogromny bagaż doświadczeń w pracy na wysokości. Omawiana tematyka jest bogato ilustrowana praktycznymi przykładami i przedstawiona w sposób wyczerpujący.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas montaż elementów stalowych koniecznych do wzmocnienia konstrukcji nośnej pomostów oświetleniowych zlokalizowanych pod dachem Stadionu Energa Gdańsk.

Usługa została wykonana z pełnym profesjonalizmem, a technicy linowi posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia. Polecamy firmę Rojam Major, Predkiel sp.j. do wszelkich zleceń z wykorzystaniem metod alpinistycznych.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. projektowała i instalowała dla nas systemy zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości - system szynowy 3M UniRail.

Monterzy wykonujący pracę posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia oraz wyposażeni są w sprzęt najlepszej jakości.

Doskonale przygotowane miejsce szkolenia jak i wysokiej jakości sprzęt w połączeniu z doskonale przygotowanymi trenerami sprawia, że nasi pracownicy byli doskonale przygotowani do egzaminu.

Polecam firmę Rojam.eu wszystkim, którzy chcą mieć pewność, że ich pracownicy będą doskonale przygotowani do prac dostępu linowego.

Firma Rojam Major, Predkiel sp.j. wykonała dla nas " Systemy asekuracji pracowników na obiektach O/ZWR przy dostępie do suwnic".

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami, w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo, sztuką budowlaną oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą Rojam Major, Predkiel sp.j., z której usług korzystaliśmy przy realizacji zlecenia zabezpieczenia antykorozyjnego przy realizacji napraw powłok na obiekcie Opera Leśna w Sopocie.

Niniejszym udzielamy referencji dla firmy Rojam Major, Predkiel sp.j. jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta i jednocześnie polecamy firmę jako godną zaufania świadczącą swoje usługi fachowo i rzetelnie.

Wyślij zgłoszenie:

    Anuluj